Odborné komise

Odborné komise vznikly nedlouho po znovuobnovení ČSSD v r. 1990. Zpočátku spíše jako diskusní fóra a postupně se transformovaly v odborné servisní a koncepční orgány vedení strany.

Po volbách v r. 1996, kdy se ČSSD stala nejsilnější opoziční stranou, se stává stále naléhavější rozšiřování odborného zázemí strany a jeho koordinace. Vznikají krajské odborné komise, vzniká i částečně profesionalizované zázemí poslaneckého klubu PSP ČR. Od  XXVIII sjezdu v r. 1997 je volen jako garant a hlavní koordinátor činnosti odborného zázemí některý z místopředsedů strany. V současnosti zastává tuto funkci Michaela Marksová. S odborným zázemím ČSSD spolupracuje i Masarykova demokratická akademie.

Všichni sociálnědemokratičtí ministři pracovali v ústředních odborných komisích a většina z nich byla i předsedy těchto komisí. V ústředních komisích působí i řada odborníků, kteří z nejrůznějších důvodů nejsou členy strany, ale souhlasí s dlouhodobým ideovým a programovým zaměřením ČSSD a jejích evropských sesterských stran. V současné době jsou ústřední odborné komise skutečně odbornými pracovními týmy, které řeší jak dlouhodobé, programové a koncepční otázky, tak i naléhavé okamžité problémy."

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language