Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD

Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD je dobrovolnou vnitrostranickou platformou, která sdružuje starosty a primátory zvolené v komunálních volbách za ČSSD. Klub zastupuje zájmy svých členů ve vztahu k vnitrostranickým orgánům a vedení ČSSD, ministrům, hejtmanům a Poslaneckému a Senátorskému klubu ČSSD. Klub se podílí na tvorbě legislativního procesu, programových dokumentů ČSSD a udržuje vztahy s ostatními komunálními institucemi v České republice i zahraničí. Klub je místem, kde v demokratické diskusi vzniká společný názor komunálních politiků ČSSD k celospolečenským otázkám.

Koho Klub sdružuje?

Ve volebním období 2014 až 2018 sdružuje Klub celkově 307 starostů a primátorů. Přepočteno na počet obyvatel České republiky zastupuje sociálnědemokratické vedení měst a obcí celkově 1 756 300 obyvatele, což činí 16 % všech obyvatel České republiky. Řádnými členy Klubu jsou podle Statutu starostové a primátoři, což však neznamená, že by byl Klub uzavřen ostatním zastupitelům ČSSD, či že by snad tvořil jakési elitářské seskupení. Naopak, Klub vyzývá ke spolupráci zejména náměstky primátorů, místostarosty a dlouhodobě uvolněné radní v městech a obcích, kde ČSSD nezískala svého starostu či primátora, aby byl jeho hlas silnější. Vítáme všechny zastupitele ČSSD, kteří chtějí pomoci.

 Kdo za Klub mluví?

 Jako každá větší organizace má i Klub starostů a primátorů své vedení. Předsednictvo Klubu se skládá z předsedy a 13 místopředsedů. Předsedu volí vždy Valná hromada Klubu na svém řádném či mimořádném zasedání, zbylých 13 členů Předsednictva nominují Krajské výkonné výbory ČSSD. Předsednictvo vystupuje jednotně vůči všem partnerům. K nejzákladnějším z nich patří Politické grémium, Předsednictvo ČSSD, hejtmani zvolení za ČSSD, ministři a náměstci ministrů ČSSD a v neposlední řadě Poslanecký a Senátorský klub ČSSD. Hlavní úlohou Předsednictva Klubu je stálá komunikace názorů komunálních politiků, které vznikly na platformě Klubu. Krajští místopředsedové koordinují činnost sociálnědemokratických starostů a primátorů v jednotlivých krajích, například pořádáním krajských Valných hromad svých členů.


Předsednictvo Klubu

Mrvka Stanislav - starosta města Jindřichův Hradec, předseda Klubu

L. Staněk – primátor města Olomouce, R. Petrus – starosta MČ Praha 8, L. Effenberk – starosta města Holice, M. Šmarda – starosta města Nové Město na Moravě, J. Struček – starosta města Tachov, K. Filip – starosta města Nové Strašecí, J. Dvořák – starosta města Nový Jičín, J. Picka, starosta města Sokolov - T. Ryšánek - starosta města Štětí, R. Žatecká - starostka města Česká Lípa, J. Budek – starosta města Otrokovice, H. Masáková – starostka města Kopidlno

Komunikuje Klub s ostatními komunálními institucemi?

Klub je součástí ČSSD, která sociální demokracii přidává komunální rozměr. Hlavními partnery Klubu jsou vnitrostranické orgány ČSSD a ústavní činitelé zvolení za ČSSD. To však neznamená, že by Klub neměl některé komunální otázky řešit společně s komunálními svazy s celostátní působností, zejména se Svazem měst a obcí České republiky či Sdružením místních samospráv České republiky. Členové Klubu jsou mnohdy členy zmíněných svazů a usilují o vytvoření sociálnědemokratické frakce v těchto organizacích. Tyto frakce násobí význam Klubu a mohou v konečném důsledku pozitivně ovlivnit akceptaci názorů, které byly formulovány na jeho platformě. Klub prostřednictvím komunálních svazů dostává další, mimostranický, rozměr.

Kontakty
Mgr. Petr Schlesinger - tel. 702 021 386, email pschlesinger@socdem.cz

                                 

 

Názory a komentáře autora Klub starostů a primátorů
 • Klub starostů a primátorů ČSSD odmítá zbrklé změny v zákoně o stavebních úřadech

  Klub starostů a primátorů ČSSD nesouhlasí s věcným záměrem zákona o stavebních úřadech, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. To ruší stávající systém, což v konečném součtu jistě přinese zrušení některých obecních stavebních úřadů. Přitom aktuální rozložení zachovává především dostupnost veřejné správy v této oblasti a neexistuje studie, která by prokazovala zvýšenou chybovost některých obecních stavebních úřadů. Snaha ministerstva je spíše vedena cílem ušetřit finanční prostředky za každou cenu, i na úkor občanů.

 • Aktuální info z Klubu starostů a primátorů o kolapsu registru motorových vozidel

  Dochází k výpadkům dotazování na straně Policejního prezidia ČR, které mají zásadní vliv na výkon agendy registru vozidel

Podobná témata
 • Aktuality Klubu 16/15

  Šestnácté číslo Aktualit Klubu informuje o 31. schůzi Poslanecké sněmovny a návrhu zákona o registru smluv, který bude dne 22. října projednáván v Senátu.

 • Aktuality Klubu 15/15

  Patnácté číslo Aktualit informuje o aktuálně projednávané legislativě, zejména o návrhu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi.

 • Stanovisko Klubu k návrhu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi

  I přes některé dílčí výhrady, které jsou obsaženy ve stanovisku Klubu, podporuje Klub návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi. Klub zejména vyzdvihuje povinnost žadatele o sociální dávky hmotné nouze - příspěvek na bydlení - prokázat svůj vztah k obci. Podle novely má být příspěvek na bydlení vyplácen pouze těm osobám, které mají prokazatelný vztah k obci. Klub vnímá některé instituty této novely jako předstupeň regulace sociálního bydlení.

 • Aktuality Klubu 14/15

  14. číslo Aktualit Klubu informuje o přerušené 31. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o připravované legislativě z rezortů Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu

 • Aktuality Klubu 13/15

  Třinácté číslo Aktualit se zabývá dílčí novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi a nadcházející 31. schůzi Poslanecké sněmovny PČR.

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language