Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD

Klub starostů a primátorů je dobrovolnou vnitrostranickou platformou, která sdružuje starosty a primátory zvolené v komunálních volbách za ČSSD. Klub zastupuje zájmy členských obcí ve vztahu k vnitrostranickým orgánům, především Poslaneckému a Senátorskému klubu a vedení ČSSD. Klub se podílí na tvorbě legislativního procesu v rámci strany a udržuje vztahy s ostatními komunálními institucemi v České republice i zahraničí.

Předseda klubu

PhDr. Lenka Mazuchová

Mobil: 724 181 273

Email: mazuchova@muunhost.cz


Členská základna

Na rozdíl od ostatních komunálních seskupení (jejichž členy jsou města a obce) jsou členové Klubu starostové a primátoři zvolení za ČSSD. V současné době sdružuje Klub 258 starostek a starostů obcí prvního a druhého typu, 39 starostek a starostů obcí třetího typu a 12 primátorek a primátorů. Členy Klubu je dále 19 starostů a starostek městských částí. Celkový počet členů Klubu činí 328 starostek, primátorek, starostů a primátorů.

Přepočteno na počet obyvatel zastupují primátorky a primátoři zvolení za ČSSD celkem 1 345 458 občanů České republiky. Starostky a starostové zvolení za ČSSD zastupují celkem 1 131 721 občanů České republiky žijících v městech a obcích prvního, druhého nebo třetího typu. Celkově tak Klub zastupuje přibližně 25 % obyvatel ČR.

Klub se skládá ze tří sekcí: Sekce primátorů, Sekce starostů III. typu a Sekce starostů. Předsednictvo Klubu tvoří předseda Klubu, předsedové a místopředsedové jednotlivých Sekcí. Klub hájí zájmy všech svých členů bez ohledu na velikost a typ obce. Předsedou Klubu byl na ustavující schůzi zvolen Jan Birke, starosta města Náchoda, který tuto funkci vykonával do prosince 2013. V pořadí druhou předsedkyní Klubu byla na 3. Valné hromadě v Praze zvolena Lenka Mazuchová, starostka Unhoště. 

 

Předsednictvo Klubu:

Předseda Sekce obcí: Mgr. Petr Vaněk, Ledeč nad Sázavou

Místopředseda Sekce obcí: Mgr. Petr Pospíšil, Zastávka u Brna

Předseda Sekce obcí třetího typu: Ing. Karel Pačiska, Bystřice nad Perštejnem

Místopředseda Sekce obcí třetího typu: Ing. Karel Goldemund, Vyškov

Názory a komentáře autora Klub starostů a primátorů
 • Klub starostů a primátorů ČSSD odmítá zbrklé změny v zákoně o stavebních úřadech

  Klub starostů a primátorů ČSSD nesouhlasí s věcným záměrem zákona o stavebních úřadech, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. To ruší stávající systém, což v konečném součtu jistě přinese zrušení některých obecních stavebních úřadů. Přitom aktuální rozložení zachovává především dostupnost veřejné správy v této oblasti a neexistuje studie, která by prokazovala zvýšenou chybovost některých obecních stavebních úřadů. Snaha ministerstva je spíše vedena cílem ušetřit finanční prostředky za každou cenu, i na úkor občanů.

 • Aktuální info z Klubu starostů a primátorů o kolapsu registru motorových vozidel

  Dochází k výpadkům dotazování na straně Policejního prezidia ČR, které mají zásadní vliv na výkon agendy registru vozidel

Podobná témata
 • vyjádření Klubu k komunálním volbám 2014

  Materiál přináší určitý náhled na výsledky komunálních voleb 2014. Autor se pozastavuje nad některými komentáři v médiích, které mluví o "výprasku" nebo "debaklu" ČSSD.

 • Aktuality 6/14

  6. číslo Aktualit Klubu přináší setkání zástupců Klubu a Svazu měst a obcí

 • Aktuality klubu 5_14

  5. číslo aktualit přináší záznam z 2. jednání k reformě veřejné správy a strukturu orgánů,které na vlastní reformě budou pracovat

 • Aktuality 4/14

  4. číslo Aktualit Klubu přináší záznam z jednání pracovní komise k dokončení reformy veřejné správy

 • Aktuality Klubu 3/14

  Třetí číslo Aktualit Klubu přináší informace o Programovém prohlášení vlády ve vztahu k městům a obcím.

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language