Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD

Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD je dobrovolnou vnitrostranickou platformou, která sdružuje starosty a primátory zvolené v komunálních volbách za ČSSD. Klub zastupuje zájmy svých členů ve vztahu k vnitrostranickým orgánům a vedení ČSSD, ministrům, hejtmanům a Poslaneckému a Senátorskému klubu ČSSD. Klub se podílí na tvorbě legislativního procesu, programových dokumentů ČSSD a udržuje vztahy s ostatními komunálními institucemi v České republice i zahraničí. Klub je místem, kde v demokratické diskusi vzniká společný názor komunálních politiků ČSSD k celospolečenským otázkám.

Koho Klub sdružuje?

Ve volebním období 2014 až 2018 sdružuje Klub celkově 307 starostů a primátorů. Přepočteno na počet obyvatel České republiky zastupuje sociálnědemokratické vedení měst a obcí celkově 1 756 300 obyvatele, což činí 16 % všech obyvatel České republiky. Řádnými členy Klubu jsou podle Statutu starostové a primátoři, což však neznamená, že by byl Klub uzavřen ostatním zastupitelům ČSSD, či že by snad tvořil jakési elitářské seskupení. Naopak, Klub vyzývá ke spolupráci zejména náměstky primátorů, místostarosty a dlouhodobě uvolněné radní v městech a obcích, kde ČSSD nezískala svého starostu či primátora, aby byl jeho hlas silnější. Vítáme všechny zastupitele ČSSD, kteří chtějí pomoci.

 Kdo za Klub mluví?

 Jako každá větší organizace má i Klub starostů a primátorů své vedení. Předsednictvo Klubu se skládá z předsedy a 13 dalších členů. Předsedu volí vždy Valná hromada Klubu na svém řádném či mimořádném zasedání, zbylých 13 členů Předsednictva nominují Krajské výkonné výbory ČSSD. Předsednictvo vystupuje jednotně vůči všem partnerům. K nejzákladnějším z nich patří Politické grémium, Předsednictvo ČSSD, hejtmani zvolení za ČSSD, ministři a náměstci ministrů ČSSD a v neposlední řadě Poslanecký a Senátorský klub ČSSD. Hlavní úlohou Předsednictva Klubu je stálá komunikace názorů komunálních politiků, které vznikly na platformě Klubu. Krajští místopředsedové koordinují činnost sociálnědemokratických starostů a primátorů v jednotlivých krajích, například pořádáním krajských Valných hromad svých členů.


Předsednictvo Klubu

Výkonný výbor:

Mrvka Stanislav - starosta města Jindřichův Hradec, předseda Klubu

Zrzavecký Martin - primátor města Plzně, místopředseda Klubu

Staněk Antonín - primátor města Olomouce, místopředseda Klubu

Členové Předsednictva

 R. Petrus – starosta MČ Praha 8, L. Effenberk – starosta města Holice, M. Šmarda – starosta města Nové Město na Moravě,  K. Filip – starosta města Nové Strašecí, J. Dvořák – starosta města Nový Jičín, J. Picka, starosta města Sokolov - T. Ryšánek - starosta města Štětí, R. Žatecká - starostka města Česká Lípa, J. Budek – starosta města Otrokovice, H. Masáková – starostka města Kopidlno

Komunikuje Klub s ostatními komunálními institucemi?

Klub je součástí ČSSD, která sociální demokracii přidává komunální rozměr. Hlavními partnery Klubu jsou vnitrostranické orgány ČSSD a ústavní činitelé zvolení za ČSSD. To však neznamená, že by Klub neměl některé komunální otázky řešit společně s komunálními svazy s celostátní působností, zejména se Svazem měst a obcí České republiky či Sdružením místních samospráv České republiky. Členové Klubu jsou mnohdy členy zmíněných svazů a usilují o vytvoření sociálnědemokratické frakce v těchto organizacích. Tyto frakce násobí význam Klubu a mohou v konečném důsledku pozitivně ovlivnit akceptaci názorů, které byly formulovány na jeho platformě. Klub prostřednictvím komunálních svazů dostává další, mimostranický, rozměr.

Kontakty
Mgr. Petr Schlesinger, tajemník Klubu, tel. 702 021 386, email pschlesinger@socdem.cz

                                 

 

Názory a komentáře autora Klub starostů a primátorů
 • Klub starostů a primátorů ČSSD odmítá zbrklé změny v zákoně o stavebních úřadech

  Klub starostů a primátorů ČSSD nesouhlasí s věcným záměrem zákona o stavebních úřadech, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. To ruší stávající systém, což v konečném součtu jistě přinese zrušení některých obecních stavebních úřadů. Přitom aktuální rozložení zachovává především dostupnost veřejné správy v této oblasti a neexistuje studie, která by prokazovala zvýšenou chybovost některých obecních stavebních úřadů. Snaha ministerstva je spíše vedena cílem ušetřit finanční prostředky za každou cenu, i na úkor občanů.

 • Aktuální info z Klubu starostů a primátorů o kolapsu registru motorových vozidel

  Dochází k výpadkům dotazování na straně Policejního prezidia ČR, které mají zásadní vliv na výkon agendy registru vozidel

Podobná témata
 • Aktuality Klubu 22/15

  Dvaadvacáté číslo Aktualit Klubu přináší informace o projednávání návrhu zákona o registru smluv v Poslanecké sněmovně a další informace o probíhající 36. schůzi Poslanecké sněmovny.

 • Aktuality Klubu 21/15

  Dvacáté prvé číslo Aktualit Klubu informuje zejména o 14. schůzi Senátu, o projednání návrhu zákona o NKÚ ve výborech Poslanecké sněmovny a o ukončené 35. schůzi Poslanecké sněmovny.

 • Usnesení Předsednictva Klubu

  Dne 10. listopadu se v Olomouci uskutečnilo 3. jednání Předsednictva Klubu. Na tomto jednání byla schválena série usnesení, které přinášíme v samostatném dokumentu.

 • Aktuality Klubu 20/15

  Dvacáté číslo Aktualit Klubu informuje o 3. jednání Předsednictva Klubu, které se uskutečnilo dne 10. listopadu v Olomouci.

 • Aktuality Klubu 19/15

  Devatenácté číslo Aktualit Klubu přináší informace o pokračující 33. schůzi Poslanecké sněmovny a proběhlé 13. schůzi Senátu z pohledu územní samosprávy.

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language