Projevy a články

 • ČSSD

  19.03.2014 - Poslanci diskutovali o vývoji na Ukrajině.

 • Bohuslav Sobotka

  18.02.2014 - Projev premiéra ČR v Poslanecké sněmovně před hlasováním o důvěře vládě.

 • Lubomír Zaorálek

  18.02.2014 - Projev ministra zahraničních věcí v Poslanecké sněmovně před hlasováním o důvěře vládě.

 • Bohuslav Sobotka

  12.02.2014 - Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedo, vážení kolegové z vlády, já teď vůbec nechci zdržovat. Možná vás překvapím, ale já bych chtěl za vládu říci, že nemáme vůbec žádný problém s tím, aby tento bod byl zařazen. Já si myslím, že vzhledem k tomu alarmujícímu číslu, kterého dosáhl počet nezaměstnaných v naší zemi, je to zcela namístě, že i tady v Poslanecké sněmovně se tomuto tématu budeme věnovat. Nová vláda je tady pouze několik dní. Mohlo by se říci - není to naše věc, můžeme to plně hodit na vlády, které tady byly před námi. Ale já to takto v žádném případě vnímat nechci a nová vláda k tomuto problému v žádném případě takto alibisticky přistupovat nebude.

 • Jan Mládek

  12.02.2014 - Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaná novela živnostenského zákona byla zpracována s cílem pokračovat ve zlepšování podnikatelského prostředí v České republice dalším snižováním administrativní zátěže podnikatelů.

 • Václav Votava

  19.12.2013 - Projev člena Poslaneckého klubu Václava Votavy ve Sněmovně.

 • Jan Mládek

  12.12.2013 - Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi říci pouze dvě krátké poznámky.

 • Jan Hamáček

  27.11.2013 - Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych úvodem svého vystoupení poděkoval paní Miroslavě Němcové za její práci jako předsedkyni Poslanecké sněmovny v minulém volebním období.

 • Jan Mládek

  27.11.2013 - Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte i mně říci několik slov k zákonnému opatření o daňových zákonech.

 • Jeroným Tejc

  27.11.2013 - Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se také vyjádřil k bodu 18, ale také k bodu 19, tedy k zákonům, které souvisejí s občanským zákoníkem. A odpusťte mi, že budu hovořit nejen o těchto zákonných opatřeních, které doprovází občanský zákoník, ale budu v této věci navazovat na debatu o občanském zákoníku jako takovém, o kterém jsme tady vedli spor ani bych neřekl mezi levicí a pravicí, ale mezi těmi, kteří byli zastánci toho, aby se více přemýšlelo a více promyslelo spuštění nového občanského zákoníku, a mezi těmi, kteří byli pro to, aby byl spuštěn za každou cenu k 1. lednu 2014.

 • Bohuslav Sobotka

  19.10.2013 - Projev předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky na předvolebním setkání ČSSD: "Chceme silnou vládu ČSSD".

 • Bohuslav Sobotka

  16.09.2013 - Kdykoli se zeptáte liberálního ekonoma, co je třeba učinit, aby země rozkvetla, bez mrknutí poradí – snížit daně.

 • Bohuslav Sobotka

  24.08.2013 - Projev předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky na jednání Ústředního výkonného výboru ČSSD 24. srpna 2013.

 • Bohuslav Sobotka

  20.08.2013 - Projev předsedy ČSSD v Poslanecké sněmovně k rozpuštění Sněmovny.

 • Lubomír Zaorálek

  20.08.2013 - Projev místopředsedy ČSSD v Poslanecké sněmovně k rozpuštění Sněmovny.

 • Jeroným Tejc

  20.08.2013 - Projev předsedy Poslaneckého klubu ČSSD v Poslanecké sněmovně k rozpuštění Sněmovny.

 • Bohuslav Sobotka

  07.08.2013 - Projev předsedy ČSSD v Poslanecké sněmovně k vyslovení důvěry Rusnokově vládě.

 • Lubomír Zaorálek

  07.08.2013 - Projev místopředsedy ČSSD v Poslanecké sněmovně k vyslovení důvěry Rusnokově vládě.

 • Bohuslav Sobotka

  17.07.2013 - Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych zde vystoupil jménem poslanců ČSSD, kteří byli zvoleni do Poslanecké sněmovny v roce 2010 ve volbách, které se odehrály před třemi lety, a dovolte mi, abych zde jménem poslanců sociální demokracie poprvé, poprvé v tomto volebním období, předložil návrh na to, abychom využili příslušného znění Ústavy ČR a navrhli prezidentu republiky rozpuštění této Poslanecké sněmovny.

 • Lubomír Zaorálek

  17.07.2013 - obré odpoledne přeji, poledne, vážené kolegyně a kolegové. Nedávno jsme si v této zemi připomínali státním svátkem příchod a pobyt Cyrila a Metoděje v České republice. To byli takoví dva velice sympatičtí chlapíci. Mně to vždycky připadalo u toho Konstantina úplně dojemné, jak on v poměrně špatném zdravotním stavu dorazil se svým bratrem do této divočiny. Mohli si žít v té Soluni, v Konstantinopoli, to byly v té době naprosto výsadní kulturní města, a oni se vydali tady do této české divočiny, kde ani písmo nebylo, a oni byli tak šikovní, ten Konstantin, že dokonce i to písmo nám vymyslel, abychom to začali dohánět, to zpoždění, zatímco jinde se křesťanství šířilo železem a krví, tak oni na to šli empaticky, vysvětlováním. chápete? Něco úžasného. Dokonce říkali, že bychom to měli dělat ve vlastním jazyku, aby nám to bylo bližší, protože Bůh to tak zařídil, že slunce vychází a svítí na všechny stejně, déšť padá na všechny stejně. Takhle pěkně to s námi mysleli, a vlastně se dá říct, že tady tvrdě pracovali, aby to tady trochu povznesli.

 • Jeroným Tejc

  17.07.2013 - Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za slovo. Já jsem původně myslel, že už nebudu v debatě vystupovat, koneckonců to podstatné již bylo řečeno v úvodních slovech, nicméně mě citoval mimo jiné pan poslanec Stanjura, tudíž bych si dovolil sdělit pár slov k věci, která samozřejmě s dnešním rozpuštěním Sněmovny souvisí, tedy oné kauzy policejní a justiční. My jsme se tady dnes a včera dozvídali od zástupců vládní koalice, že se vlastně nic nestalo, že se ukázalo, že ti lidé, jako by byli nevinní. Já jsem přesvědčen, že takto to ani z právního hlediska vnímat nelze. My se dnes nedozvíme, zda byla páchána trestná činnost, nebo zda nebyla páchána trestná činnost, zda to, co se dělo, jak to popsali státní zástupci, se skutečně událo nebo ne, protože ti lidé, kteří byli podezřelí z trestné činnosti, jsou nestíhatelní. Nejvyšší soud nerozhodl o tom, že jsou nevinní, nebo že to nebyla trestná činnost, jak si to mysleli státní zástupci. Jenom řekl, že jsou pod ochranou imunity, protože rozšířil otázku pojmu imunity takovým způsobem, že rozhodl, že nejsou stíhatelní pro tyto trestné činy.

 • Jaroslav Foldyna

  17.07.2013 - Děkuji, paní předsedající. Vládo, moji kolegové, já si myslím, že ten Masaryk se musel v Lánech několikrát otočit v hrobě, když ho tady citujete, zejména strana TOP 09, jejíž představitelé jezdí do Rakouska vyprávět nesmysly o nacismu a Gottwaldovi. To jsou prostě takové hrubé demagogické lži, které vy tady používáte, že prostě se člověk musí aspoň tou poznámkou proti tomu ohradit. Já si myslím, že byste toho Masaryka měli nechat ležet.

 • Vítězslav Jandák

  17.07.2013 - Děkuji, paní předsedající. Milý Mirku Kalousku, já myslím, že to oslovení si po 23 letech, co se známe, mohu dovolit. Zdánlivě to byl projev státnický, zvonku to tak vyzeralo. Ale chci se Tě zeptat na jednu věc. Ten chlív, který jste tu zavedli za sedm let, tomu říkáš demokracie? Děkuji. Nechci!

 • ČSSD

  14.06.2013 - Projev předsedy ČSSD v PS.

 • Milan Štěch

  14.06.2013 - Ve zkratce ODS prý značí písmeno D slovo „demokratická“. Mám však silný pocit, že někteří významní členové této strany si demokracii vykládají po svém. Díky kauzám typu Čunek, kdy se z politických důvodů pokoušeli aktivně ovlivňovat vyšetřování, mají dodnes velmi pokroucenou představu o tom, jak v demokratickém státě funguje policie a státní zastupitelství. Je to svým způsobem pochopitelné. Když si zvyknete na to, že s orgány činné v trestním řízení můžete účelově manipulovat, těžko se vám pak odvyká.

 • Lubomír Zaorálek

  11.06.2013 - Co se na letišti opravdu stalo? Jakou roli sehráli ministři Blažek a Kalousek? Jak je možné, že na sebe pan Kalousek bral zodpovědnost v situaci, která vůbec nespadá do jeho kompetence?

 • Adam Rykala

  17.05.2013 - Vážený pane premiére, vzhledem k narůstajícímu počtu chudých občanů v České republice a k eskalaci špatné nálady mezi občany, se vás chci zeptat: Jak to, že se lidem žije rok od roku hůře? A to právě díky vaší vládě a vládě předchozí, která byla také pod vedením strany ODS. Vaše snahy likvidují sociální stát, který je pro nás, sociální demokraty, prioritou. Můžete mi říct, jak pomohlo lidem zvýšení DPH? Můžete mi říct, jak usnadňujete lidem život zaváděním sKaret nebo změnami na úřadech, kdy pro to, abych si dnes vyřídil občanský průkaz, pas nebo přihlásil vozidlo, tak si musím vzít v práci den volno?

 • Bohuslav Sobotka

  17.05.2013 - Vážené kolegyně, kolegové, vážený nepřítomný pane premiére, jsou to skutečně trošku podivné interpelace v situaci, kdy tady předseda vlády není. Přesto mi dovolte, abych se na premiéra obrátil, byť v jeho nepřítomnosti, s tématem, které pokládám za velmi důležité a na které koneckonců upozornila i řada občanů, kteří se obrací na poslance sociální demokracie, aby interpelovali jejich jménem buď premiéra, nebo členy Nečasovy vlády.

 • Jan Chvojka

  17.05.2013 - Trošku mě mrzí, že tady pan ministr není, protože mám na něj významnou otázku. Je to otázka, kterou mi pokládá nejenom mnoho voličů v mé poslanecké kanceláři, ale i mnoho občanů prostřednictvím webových stránek ČSSD, kde mohou interpelovat prostřednictvím naší strany své ministry. A tou otázkou je, zda se chystá alespoň nějaká regulace tzv. inkasních společností. Protože my víme, že dluhy v dnešní době vymáhají nejenom soukromí či soudní exekutoři a musím říct, že ti jsou aspoň nějakým způsobem regulováni, ač si myslím, že ta regulace by mohla být větší. Ale je tady ještě další institut, a to je institut inkasních společností, které nejsou regulovány vůbec nijak. A v poslední době dochází k velkým excesům v této oblasti, kdy kolikrát chování takovýchto společností hraničí s nějakým takovým skoro mafiánským podnikáním.

 • Bohuslav Sobotka

  17.05.2013 - Já bych požádal pana premiéra alespoň o písemnou reakci na jednoduchý dotaz, jak bude jako předseda vlády řešit konflikt, který nastal kolem jmenování velvyslanců České republiky. Už tady dnes opakovaně byla řeč o tom, že naše země se nachází v nejdelší recesi od vzniku novodobé České republiky.

 • Bohuslav Sobotka

  14.05.2013 - Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, pozice České strany sociálně demokratické je v této věci jednoduchá a srozumitelná. Naši poslanci a senátoři nikdy nehlasovali pro zřízení sKaret v době, kdy ministr Drábek předložil legislativu, která umožňovala takovouto částečnou privatizaci jedné ze základních veřejných služeb, to znamená vyplácení sociálních dávek ze státního rozpočtu těm, kdo na ně mají nárok, tak sociální demokraté se postavili proti. To znamená, jak na půdě Sněmovny, tak na půdě Senátu jsme soustavně a celou dobu hlasovali proti zřízení sKaret. Nemusíme proto v tuto chvíli hrát roli někoho, kdo nevěděl, o co se jedná. Nemusíme se tvářit, že jsme si nevšimli toho, o čem se v Poslanecké sněmovně hlasuje. Nemusíme se vymlouvat, že jsme si nepřečetli smlouvy, které podepsal ministr Drábek s Českou spořitelnou, ale můžeme s klidným svědomím v tuto chvíli doporučit Poslanecké sněmovně, aby podpořila návrh, který předkládá Senát.

 • Bohuslav Sobotka

  10.05.2013 - Pane premiére, když jsme tady u těch reakcí a rozhořčených reakcí občanů. Já jsem obdržel velké množství dopisů v reakci na výrok vašeho bývalého ministra práce a sociálních věcí Drábka, který se nedávno nechal slyšet v tom smyslu, že pokud budou zrušeny sKarty, tak náklady, které s tím budou spojeny, by měli zaplatit ti, kteří prosadili jejich zrušení.

 • Miroslava Strnadlová

  10.05.2013 - Děkuji za slovo, pane předsedající.

 • Adam Rykala

  10.05.2013 - Jsem rád, že pan premiér ač tedy na poslední chvíli dorazil na jednání Poslanecké sněmovny, protože jak už bývá zvykem, tak on se interpelací neúčastní. Normálně bych mu i poděkoval, ale jeho povinností je být na zasedání Sněmovny.

 • Pavel Holík

  10.05.2013 - Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, páni ministři, má interpelace je na pana ministra zahraničních věcí, který bohužel je nepřítomen. Přesto, jak bylo řečeno, si ji dovolím přednést.

 • Jan Chvojka

  10.05.2013 - Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, děkuji, že jste se dostavil, protože jinak je účast ministrů zde na tomto plénu v době interpelací opravdu tristní.

 • Václav Votava

  10.05.2013 - Tak děkuji za slovo, pane ministře, ano, moje interpelace se týká majetko právního vypořádání historického a přídělového majetku obcí.

 • Roman Sklenák

  10.05.2013 - Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, jak už zde před chvílí řekl můj kolega Rykala, sociální demokracie na svých webových stránkách i občanům interpelovat své ministry, a to tím způsobem, že své dotazy, připomínky, stížnosti napíší do formuláře a my, poslanci, potom zde na plénu Sněmovny jejich podněty tlumočíme.

 • Bohuslav Sobotka

  10.05.2013 - Vážený pane místopředsedo, já tady také nevidím pana ministra financí Miroslava Kalouska. Nevím, jestli je to mám slabším zrakem, vypomáhám si brýlemi už řadu let, ale skutečně mám pocit, že tady pan ministr financí na interpelacích není.

 • rakovina tlustého střeva

  02.05.2013 - Zákeřnou nemocí podlehne ročně až 4 tisíce Čechů, prevence je mimořádně důležitá pro všechny!

 • Jozef Regec

  15.04.2013 - Český olympijský výbor (ČOV) schválil novelu svých stanov. Plénum bude mít nyní nově 73 členů, což je o 25 méně než dosud. Hlasovací právo však budou mít i představitelé neolympijských sportů a svého zástupce bude mít také Český paralympijský výbor. Vrcholný český orgán chce být zástupcem českého sportu například při jednáních se státem o dotacích.

 • Bohuslav Sobotka

  03.04.2013 - Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také dnes navrhl nový bod pro zařazení na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny. Jedná se o návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny.

 • Jeroným Tejc

  27.03.2013 - Já si dovedu představit, jaká by byla situace, kdyby se něco takového stalo sociální demokracii a celá rada jednoho kraje byla obviněna. Já myslím, že na rozdíl od ODS a TOP 09, od jejich očekávané reakce, kdyby se něco takového stalo, si myslím, že ty naše výroky tady jsou velmi uměřené a mírné. Možná až moc. Protože kdyby se něco takového stalo a hejtman sociální demokracie včetně jeho všech kolegů v Radě byl obviněn, tak by tady druhý den, možná ještě ten den odpoledne, stála suita patnácti - dvaceti významných členů TOP 09, té čisté TOP 09, všichni by měli své motýlky a říkali by, jak oni by rezignovali a jejich politici by skončili na hodinu, pokud by se něco takového stalo. Takže v tomto případě neměříme my jiným metrem, jiným metrem měří ti, kteří o tom tak často hovoří, zejména z té čisté nové TOP 09.

 • Lubomír Zaorálek

  27.03.2013 - Vážení kolegové, dovolte mi, abych přitáhl vaši pozornost. Chtěl bych navrhnout zařazení nového bodu na pořad dnešní schůze jako prvního bodu dnešní Sněmovny a chtěl bych v tomto bodu reagovat na to, co se odehrálo ve Sněmovně v průběhu včerejšího dne. Včera jsem na televizní obrazovce k svému překvapení viděl vzorně nastoupenou stranu TOP 09, která se jako jeden šik srotila v tiskovém oddělení a tam se postavila za své obviněné kolegy na pražské radnici, členy rady pražské radnice. Stejně tak se za své kolegy postavila strana ODS.

 • Jan Chvojka

  20.02.2013 - Já v podstatě jenom zopakuji názor klubu ČSSD, který zde již padl při prvním a druhém čtení. My podporujeme tento vládní návrh, nicméně k němu samozřejmě máme několik výhrad. Dle našeho názoru jde o krok, resp. malý krůček a těch kroků mohlo být o hodně víc. V podstatě ten návrh řeší transformaci akcií, resp. akciových společností dvěma způsoby. Tím prvním je zaknihování akcií a tím druhým je tzv. imobilizace akcií u bankovních ústavů.

 • Petr Hulinský

  20.02.2013 - Pane předsedající, kolegyně, kolegové, rád bych vyjádřil několik poznámek k návrhu na vyslání našich vojáků do Mali. Francouzský zásah v Mali považuju za pochopitelný. Bylo nutné eliminovat možnou hrozbu ovládnutí této země radikálními islamisty, což by mělo další destabilizující vliv na celý region, který by se mohl stát ve své podstatě základnou pro radikální islamisty a teroristické aktivity jako takové.

 • Dana Váhalová

  20.02.2013 - Dobré odpoledne dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Není mise jako mise. Nemohu souhlasit s vysláním našich vojáků do Mali. Podíváme-li se na samotný konflikt v Mali, kam chce naše vláda vyslat naše vojáky, jedná se o problém těžko řešitelný a již vůbec ne v krátkodobém horizontu. Na Afriku je potřeba dívat se jako na celek. Africké země byly v minulosti koloniemi některých evropských mocností.

 • Antonín Seďa

  19.02.2013 - Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, souhlasím s vládou, že bezpečnost naší země je úzce spjatá s globální bezpečnostní situací a že eskalace bezpečnostních hrozeb v oblasti Sahelu může znamenat přímé ohrožení bezpečnosti Evropské unie.

 • Lubomír Zaorálek

  13.02.2013 - Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já budu poměrně jednoduchý. Chtěl bych pouze reagovat na opakované výroky pana ministra Kalouska, který vlastně dnes znovu zopakoval to, co tady řekl minule, že chce zrušení imunity proto, protože se imunita v této Sněmovně stala předmětem politického boje.

 • ČSSD

  08.02.2013 - Projev předsedy Poslaneckého klubu ČSSD Jeronýma Tejce v Poslanecké sněmovně.

 • Bohuslav Sobotka

  06.02.2013 - Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, toto je velmi významný návrh zákona (pozn. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti) a předpokládám, že mu budeme muset tady na půdě Poslanecké sněmovny věnovat přiměřenou a odpovídající pozornost.

 • Václav Votava

  06.02.2013 - Kolegyně, kolegové, dovolte mi také, abych i já vyslovil určitý názor a stanovisko k předloženému vládnímu návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Chtěl bych jednoznačně říci a opakovat i po svém předřečníkovi, že sociální demokracie podporuje snižování zadlužení České republiky, a tedy v jisté formě i dluhovou brzdu, ale již úvodem musím říci, že ne v parametrech tak, jak ji předkládá vláda.

 • Miroslav Svoboda

  06.02.2013 - Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych i já přispěl do diskuse k tomuto tématu, neboť považuji tuto novelu za velmi citlivou nejen politicky, ale především z pohledu našich spoluobčanů.

 • Dana Váhalová

  06.02.2013 - Vážené kolegyně, kolegové. Projednáváme zákon o rozpočtové odpovědnosti, který bezesporu patří mezi jeden z nejdůležitějších a nejzásadnějších zákonů, který naše Sněmovna přijímá.

 • Břetislav Petr

  06.02.2013 - Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zákon o rozpočtové odpovědnosti by měl začít platit od roku 2014 a měl by omezit zadlužování státu tak, aby veřejný dluh v žádném případě nemohl překročit hranici 60 %.

 • Antonín Seďa

  06.02.2013 - Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, rozumím důvodům, pro které vláda podala návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, protože ani já, ani nikdo z nás nemá rád zadlužování.

 • Ladislav Šincl

  06.02.2013 - Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych i já se vyjádřil k předloženému návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.

 • Bohuslav Sobotka

  19.12.2012 - Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říci, že mě zaskočil pan ministr financí Kalousek tím, že vůbec nic neřekl na úvod projednávání tohoto návrhu zákona. Já jsem měl pocit, že přece jen on sám je tady s touto šlamastykou, do které se dostal náš daňový systém, přece jenom poněkud více identifikován, než aby tady řekl jakési skóre hlasování a pak od tohoto pultu odešel.

 • Jan Hamáček

  18.12.2012 - Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, který by zněl Informace předsedy vlády a ministryně obrany o změnách na Ministerstvu obrany. (Potlesk části poslanců.)

 • Bohuslav Sobotka

  28.11.2012 - Dámy a pánové, vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dnes tady už napodruhé zahajujeme diskusi během letošního podzimu k nejdůležitějšímu zákonu, který schvaluje Poslanecká sněmovna. Koneckonců schválení zákona o státním rozpočtu jednoznačně vymezuje pozici Poslanecké sněmovny i vůči vládě a snad s výjimkou hlasování o vyjádření nedůvěry vládě je to ten nejsilnější nástroj, který Poslanecká sněmovna má a který má proto, aby byla schopná ovlivnit rozpočtovou politiku státu. A jestliže my tady máme možnost ovlivnit rozpočtovou politiku státu, tak to vlastně znamená, že nepřímo ovlivňujeme veškeré politiky vlády, které budou v příštím roce i na základě přerozdělení peněz ve státním rozpočtu financovány.

 • Václav Votava

  28.11.2012 - Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, v září tohoto roku nám vláda předložila do Poslanecké sněmovny první návrh státního rozpočtu. Všichni víme, že byl postaven na tzv. daňovém balíčku, který byl odmítnut explicitně oběma komorami Parlamentu, pak proběhla určitá rebelie, návrh byl stažen. Bylo jasné, že by rozpočet neprošel, nebo zřejmě by byly problémy se schvalováním rozpočtu, tak ho vláda také stáhla a nyní tedy na konci listopadu, což nepamatuji v této Sněmovně a zřejmě ani ti, kteří jsou zde delší dobu, a zřejmě to nepamatují ani tyto prostory, že by se státní rozpočet projednával tak dlouho. Myslím si, že je to celé ostuda této vlády, ostuda na druhou.

 • Bohuslav Sobotka

  28.11.2012 - Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, víte, vláda není žádná chudinka, aby si nechala vnutit státní rozpočet, který nechce. Vláda prostě má nástroje na to, aby reagovala na vývoj ekonomiky. Od čeho jiného bychom také vládu tady měli mít, než aby se postarala o slušné fungování společnosti, o rozumný růst, o udržitelný růst a o zaměstnanost a o růst životní úrovně? Já nevím - máme tady snad vládu proto, aby nám zajistila permanentní recesi? Nebo tady máme vládu od toho, aby udržovala nezaměstnanost permanentně nad 8 % a nedovolila její pokles? Kam jsme se to dostali v této debatě, kterou vedeme nad těmito návrhy rozpočtu?

 • Lubomír Zaorálek

  28.11.2012 - Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl říci, že určitou změnu ve vystoupeních představitelů vlády přece jenom vidím. Já už jsem si všiml, že několik dní jsem neslyšel pana Kalouska opakovat, že by vyčítal občanům, že si peníze v tomto státě prožrali, jak se s odpuštěním vyjádřil. V tom vidím určitý posun. Stejně jako jsem zpozoroval a překvapilo mě, když jsem viděl premiéra mluvit několikrát o tom, že nesmíme přeceňovat růst vyjádřený růstem hrubého domácího produktu, protože jsou i jiné ukazatele. To mě samozřejmě přivedlo k podezření, jestli si pan premiér nevšiml onoho příkladu šťastného státu Bhútán, ve kterém se snaží růst měřit spokojeností a štěstím lidí. Nicméně když jsem si včera přečetl článek pana premiéra v denním tisku, tak jsem zjistil, že on říká, že úplně na růst nerezignoval, že mu jde o dlouhodobý růst, nikoliv o krátkodobý růst živený nějakým finančním dopingem.

 • Bohuslav Sobotka

  07.11.2012 - Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil za poslance České strany sociálně demokratické k tomuto opakovanému vládnímu návrhu, který již byl jednou v Poslanecké sněmovně zamítnut a vláda ho přesto předložila znovu.

 • Jeroným Tejc

  07.11.2012 - Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vystoupil také jako jeden ze spolupředkladatelů tohoto návrhu zákona, který - jak jste jistě zaznamenali - není navrhován poslanci z jedné politické strany či ze strany opozice nebo koalice, ale je navrhován napříč.

 • Lubomír Zaorálek

  06.11.2012 - Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych požádat Sněmovnu o vyřazení nebo stažení bodu církevní restituce z programu schůze. Dovolte mi, abych uvedl dva důvody, proč si myslím, že by bylo vhodné církevní restituce vyřadit.

 • Milan Štěch

  31.10.2012 - Slavnostní shromáždění, Nová budova Národního muzea, 28. října 2012

 • Bohuslav Sobotka

  25.10.2012 - Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, tohle je vskutku povedená taškařice, to, co nám tady předvedl pan ministr financí s tímto návrhem zákona o státním rozpočtu. A já se tedy ptám: Co se změnilo od okamžiku, kdy tato vláda návrh rozpočtu schválila? Přece v době, kdy vláda tento návrh rozpočtu schvalovala, tak stále ještě neplatila legislativa, o kterou se tento návrh rozpočtu opírá. To znamená, vláda přece v době, kdy připravovala základní parametry státního rozpočtu, věděla, že tady není schválen ani vládní zdražovací balíček a že tady také není definitivně rozhodnuto ani o církevních restitucích ani o spuštění důchodové reformy, a přesto postavila návrh rozpočtu na předpokladu, že už tady vlastně všechno je v pořádku.

 • Lubomír Zaorálek

  25.10.2012 - I když jsem si vědom toho, že projednávání státního rozpočtu je jedna z nejvážnějších a základních funkcí Sněmovny, tak se domnívám, že projednávání státního rozpočtu v České republice už dávno tu vážnost ztratilo. Ztratilo ji především proto, že my tady v této zemi stále více sestavujeme naprosto fiktivní rozpočty, které jsou postaveny na naprosto fiktivních příjmech. My se ve Sněmovně dohadujeme o jednotlivých miliardách, ale v realitě roku se pak situace vyvíjí naprosto odlišně. A populární se staly především balíčky, které jsou pak nárazově schvalovány v průběhu roku.

 • Tiskové oddělení

  24.10.2012 - The Party of European Socialists (PES) welcomes the historic victory of the Czech Social Democratic Party (ČSSD) in the regional and senatorial elections held in the Czech Republic in the last weeks. On October 12 and 13, the ČSSD won the largest share of the vote in the majority of the regions – 30.37 percent of the overall votes –, and led to a clear victory of the left in the traditionally conservative Senate. This support was amplified in the second round of the senatorial elections on October 19 and 20 with a constitutional majority of 46 seats out of 81. This result makes the PES member party the strongest political force in the upper chamber of the Czech Parliament.

 • ČSSD

  22.10.2012 - Vláda P.Nečase ztrácí podporu posledních zbytků veřejnosti – jejím snahám o ozdravení veřejných financí věří jen čtvrtina občanů! 75% lidí je přesvědčeno, že kroky vlády v oblasti financí nejsou správné!

 • Jiří Dienstbier

  30.09.2012 - Jiří Dienstbier strávil minulé dva dny diskuzemi s lídry sociálnědemokratických stran z celé Evropy a s čelními představiteli Evropské komise a Evropského parlamentu. Debaty se věnovaly především nutnosti ukázat dostatečnou akceschopnost nutnou k překonání současné ekonomické a sociální krize.

 • Milada Emmerová

  20.09.2012 - O připravovaném rušení nemocnic anebo jejich částí zatím nikdo v r. 2012 nerozhodnul. Ministr Heger se k problému hned na počátku vyjadřoval s obvyklou opatrností. Nepodepsal ani Memorandum o vypovězení smluv a přenechal to svému náměstkovi (31.10.2011).Vláda o problému vůbec nejednala, a to přes opakované výzvy ze strany AČMN. A v parlamentu opakované žádosti o podání zprávy o stavu českého zdravotnictví nebyly hlasováním nikdy zařazeny do programu sněmovny.

 • Jeroným Tejc

  19.09.2012 - Stenozáznam vystoupení J.Tejce v Poslanecké sněmovně

 • Lubomír Zaorálek

  19.09.2012 - Stenozáznam vystoupení L.Zaorálka v Poslanecké sněmovně

 • Bohuslav Sobotka

  18.09.2012 - Projev předsedy ČSSD B.Sobotky ve Sněmovně k DPH

 • Hana Orgoníková

  14.09.2012 - Interpelace na ministra vnitra Jana Kubice ve věci dodržování zákona č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.

 • Hana Orgoníková

  11.09.2012 - Vážení spoluobčané,zamýšlím-li se nad současnou politickou i ekonomickou situací v České republice, není mi příliš lehko u srdce. Řítí se na nás jako lavina dopad církevních „restitucí“, což vnímejme opravdu v uvozovkách, neboť rozhodně nejde o restituce v pravém smyslu slova, ale o dar státu zejména církvi římskokatolické, což se promítne do státního rozpočtu velmi negativně. Ministr financí Kalousek z TOP 09 sice ujišťoval, že „se to státního rozpočtu vůbec nedotkne“, ale mohu jen konstatovat, že říká bez uzardění nepravdy jako vždycky.

 • Ladislav Šincl

  06.09.2012 - Vážení členové vlády, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci. Před dvěma dny jsem zde vystupoval k tomuto sněmovnímu tisku, který obsahuje balíček rozpočtových opatření, kterým předkladatel chce dosáhnout v následujících letech konsolidace veřejných rozpočtů...

 • Lubomír Zaorálek

  06.09.2012 - Já bych chtěl jenom zareagovat na zmínku, kterou řekla moje předřečnice ve svém vystoupení a která se týkala vlád sociální demokracie...

 • Adam Rykala

  06.09.2012 - Vážení poslanci, kolegové, vzpomínáte si ještě na to, jak pan Nečas před volbami v roce 2010 držel v ruce dvě síťovky a říkal, co se stane, pokud bude vládnout sociální demokracie, jak si budeme nosit prázdnější a chudobnější tašky domů, protože to způsobí sociální demokracie...

 • Bohuslav Sobotka

  06.09.2012 - Já jsem zde jménem sociální demokracie vystupoval při předcházejícím projednávání tohoto návrhu zákona resp. daňového balíčku, který tady byl připraven. Já myslím, že z hlediska té historie projednávání a té stávající situace vládní koalice se ukazuje ta forma projednávání takovýchto návrhů ve formě balíčků, kdy je to v zásadě postaveno na principu ber nebo neber jako celek, tak se neukazuje jako příliš šťastná......

 • Bohuslav Sobotka

  05.09.2012 - Vážený pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, pan ministr Drábek ve svém předcházejícím vystoupení kritizoval minulé vlády za to, že důchodcům přidávaly moc, že tedy zřejmě to přehnaly s valorizací penzí...

 • Bohuslav Sobotka

  05.09.2012 - To, že je tady návrh na destrukci systému valorizace penzí, není náhoda...

 • Václav Votava

  03.09.2012 - Do dobrovolného druhého pilíře penzijního systému se zapojí 50 až 60 procent lidí – tvrdí ministr financí Miroslav Kalousek. Domnívám se, že je to jen jeho zbožné přání.

 • Jiří Zimola

  31.08.2012 - Období testování systému tzv. sKaret máme za sebou a můžeme „bez obav“ přistoupit k jejich distribuci mezi klienty různých forem sociální podpory. Ministr Drábek optimisticky soudí, že by spuštění nového systému neměly doprovázet nějaké komplikace (mimochodem - opakovaně mě u pana ministra udivuje nejen nedostatek empatie a jeho téměř až arogance vůči občanům, ale i bohorovnost, hraničící až s lékařskou diagnózou). Podle vzoru „ministr“ jásají i ministerští úředníci, zatímco obyčejní slušní lidé, kteří jsou odkázáni na některou z forem sociální podpory, očekávají řadu problémů a nepříjemností. Jak to tedy s sKartami je?

 • František Bublan

  31.08.2012 - Téměř denně můžeme ve sdělovacích prostředcích sledovat činnost a zásahy našich hasičů. Ať už se jedná o dopravní nehody, požáry a v neposlední řadě povodně a záplavy. Jejich činnost je velmi kladně hodnocena našimi občany, automaticky se na ně obracíme, kdykoliv potřebujeme pomoci a už jsme si zvykli, že bývají první na místě nehody nebo nějaké jiné nebezpečné události. Patří jim náš obdiv a dík a mohu ze zkušenosti dosvědčit, že mnoho zemí nám profesionalitu hasičů a zavedení integrovaného záchranného systému závidí.

 • Tiskové oddělení

  28.08.2012 - Článek Parlamentního mamagazínu z 5. 3. 2005.

 • Dana Váhalová

  24.08.2012 - 16. srpna uplynul rok od devadesátého výročí navázání diplomatických vztahů mezi Uruguayí a Československem v roce 1921. Uznání našeho státu jako takového však proběhlo již dříve a vlastně aprobace naší první ústavy z 29. listopadu 1920 přispěla i k navázání výše zmíněných vztahů.

 • Jan Mládek

  22.08.2012 - Článek, který napsal L. Niedermayer do HN 13. 8. 2012 s titulkem „Necháme si, co jsme nakradli“, mu jako serióznímu ekonomickému analytikovi a bývalému viceguvernérovi ČNB nesluší. Nelíbí se mu kampaň ČSSD proti církevním restitucím a tvrdí, že ekonomicky nepředstavují problém. Tvrzení, že nebudou problémem, stojí na vodě. Nebudou, pokud nebude proražena restituční hranice 25. února 1948. A to není jisté. Z dnešního hlediska poněkud chaotické zaznamenaní první a druhé pozemkové reformy může znamenat, že budou vydány i církevní majetky, které stát převzal tzv. záborem po roce 1919 a 1947. To by mohlo výrazně zvětšit množství majetku vydaného církvím, ale také vytvořit precedens pro restituční nároky sudetských Němců.

 • Antonín Seďa

  22.08.2012 - Dva roky vlády pravicové koalice ukázaly, že veřejnost není spokojena s prosazováním politiky TOP 09. Projekt této strany byl úspěšný zejména tím, že do svých řad nalákal řadu známých regionálních osobností a že se spojil s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Nicméně dnes se ukazuje, že právě tito „starostové“ začínají být nespokojeni s prosazovanou vládní politikou, kterou mimo jiné veřejně obhajuje jejich předseda, coby předseda poslaneckého klubu TOP 09. Tou politikou, která je zaměřena proti drtivé většině občanů naší země a která nepřináší tolik potřebný hospodářský růst naší země.

 • Dana Váhalová  |  Antonín Seďa

  20.08.2012 - 16. srpna uplynul rok od devadesátého výročí navázání diplomatických vztahů mezi Uruguayí a Československem v roce 1921. Uznání našeho státu jako takového však proběhlo již dříve a vlastně aprobace naší první ústavy z 29. listopadu 1920 přispěla i k navázání výše zmíněných vztahů.

 • Martin Potůček

  07.08.2012 - Přinášíme Vám výběr nejzajímavějších odpovědí Martina Potůčka z dnešního on-line rozhovoru na servru Ekonom.cz

Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language