Prof. Ing. Valtr Komárek DrSc.

SSD Honorable Chairman

Profiles

facebook
Write me: Contact Form   E-mail
Age 85
Highest level of education doktor ekonomických věd (též korespondent Akademie věd, profesor politické ekonomie -dříve docent národohospodářského plánování a Kandidát ekonomických věd), inženýr ekonom
Current job vše v rámci státní plánovací komiseporadce prezidenta Kuby Dorticose a ministra průmyslu Kuby Dr. Guevary,generální sekretář Hospodářské rady vládyvědecký pracovník EU ČSAV, ředitel prognostického ústavu ČSAVprvní místopředseda vlády ČSFRpředseda zahraničního výboru FSporadce vlády a konzultant,poslední zaměstnání - ekonomický poradce
Last job ekonomický poradce
Profesní zkušenosti z téměř šedesátileté praxe v ekonomii, sociologii, politice, publicistice a dlouholetého aktivního života všeobecně
Languages plynně: španělština, ruština; pasivně/aktivně: angličtina, francouzština, italština
Interests and hobbies literatura, hudba, vědecké studium, příroda – turistika, na prvním místě rodina
Other interests jeden z hlavních aktérů sametové revoluce pozoruhodné osobní zkušenosti napřed přátelství s Dr. Guevarou, různými významnými postavami světové i domácí politiky, počínaje A. Dubčekem.
Domicile Nad zámečkem 25, Praha 5 – Košíře, 150 00
Phone +420 296 522 208
E-mails vkomarek@socdem.cz
Contact Form
Items marked with an asterisk (*) are required

Jazyk