PhDr. Marcel Chládek MBA

Shadow Minister of Education, Deputy Chairman of the Parliamentary Club in the Senate

Profiles

facebook
Personal site: http://www.marcel-chladek.cz
Write me: Contact Form   E-mail
Age 47
Highest level of education Doktor filozofie (PhDr.) – udělen na FF UK v Praze, rigorózní řízení 2006 v oboru andragogiky v personálním řízení; titul – Master of Business Administration (MBA) - udělen na Vysoké škole ekonomie a managementu
Current job Od roku 2008 senátor Parlamentu České republiky, místopředseda Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, místopředseda Senátorského klubu ČSSD a náměstek hejtmana Středočeského kraje V minulosti působil jako učitel na základních a středních školách, poté zastával řadu funkcí v oblasti vzdělávání dospělých např. jako ředitel či náměstek ředitele vzdělávacího institutu.
Other interests 2005 – 2008 1. viceprezident České asociace vzdělávacích institucí veřejné správy
Phone +420 603 265 270
E-mails chladekm@senat.cz
Blogs Idnes.cz
Webs http://www.marcel-chladek.cz
Contact Form
Items marked with an asterisk (*) are required

Jazyk