MUDr. Jiří Běhounek

Governor of the Vysočina Region

Write me: Contact Form   E-mail
Age 63
Marital status ženatý, 2 děti
Highest level of education Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, Praha (1976)
Interests and hobbies sport, především volejbal
Other interests Jiří Běhounek je hejtmanem kraje Vysočina od listopadu 2008. V období let 2004 až 2008 byl předsedou Zdravotní komise Rady kraje Vysočina. Od roku 2002 je členem Rady města Pelhřimov, v němž od roku 1998 působí jako zastupitel.

Dříve pracoval jako primář, náměstek Nemocnice Pelhřimov a od roku 2001 byl vědeckým sekretářem v České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Region Vysočina
Phone +420 564 602 140
E-mails behounek.j@kr-vysocina.cz
Contact Form
Items marked with an asterisk (*) are required

Jazyk