Snaha MMR o získání výjimky pro SFRB či Horskou službu je nepřijatelná, žádáme stažení materiálu z jednání vlády!

11.07.2012 ČSSD apeluje na ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, aby z vlády stáhl předkládaný návrh, kterým jeho resort žádá vládu o výjimku z povinnosti účastnit se centralizovaného zadávání veřejných zakázek v rámci resortního systému centralizovaného zadávání MMR pro Horskou službu ČR, o.p.s. (HS) a Státní fond rozvoje bydlení (SFRB).

Výjimka má být na všechny komodity, které by měly být povinně nakupovány s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek MMR. 

„Považuji tento návrh – především co se týče SFRB - nejen za naprosto protichůdný tomu, co MMR v oblasti zadávacích řízení hlásá, ale také za nelogický. MMR totiž na jedné straně v materiálu pro vládu píše, že do orgánů obou subjektů jmenuje své zástupce, avšak na straně druhé žádá vládu o výjimku z centralizovaného zadávání, neboť prý není schopno v obou společnostech prosadit, aby se do systému zapojily. Musím se proto ptát, od čeho tam tedy zástupci MMR jsou, když neprosadí to, co představitelé MMR hlásají na veřejnosti?“, pozastavuje se nad Jankovského návrhem stínový ministr pro místní rozvoj ČSSD Petr Hulinský. 

Horská služba ani Státní fond rozvoje bydlení přitom nevypisují zakázky, které by podléhaly zvláštnímu režimu a u nichž by výjimka ze zapojení do centralizovaného systému zakázek byla pochopitelná. Ze stejných důvodů je zásadně proti i Ministerstvo financí ČR (MF), které uplatnilo v připomínkovém řízení zásadní rozpor, který přetrvává a s nímž je materiál také vládě k projednání předkládán. 

„Vyzývám ministra Janovského, aby svůj postoj přehodnotil, materiál z jednání vlády stáhl a zaměřil se na to, aby zástupci MMR minimálně v případě SFRB prosadili jejich zapojení do systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek. V opačném případě bude totiž jen těžko zabraňovat lavině dalších výjimek v ostatních resortech, které použijí stejné zdůvodnění, tedy neschopnost vlastních zástupců v orgánech různých subjektů prosadit vůli vlastního resortu. MMR tu přece není od toho, aby hledalo cesty, jak zneprůhlednit a zdražit výběrová řízení, ale od toho, aby naopak šlo příkladem a těmto výjimkám zabraňovalo“, dodává Petr Hulinský.

 

Profil autora
male-petr_hulinsky.jpg
JUDr. Petr Hulinský Ph.D.
Blogy autora Petr Hulinský
Názory a komentáře autora Petr Hulinský
 • Fotbal je třeba vrátit sportu

  Jako mluvčího stínové vlády ČSSD pro sport a především jako sportovce tělem i duší mě vůbec netěší, když se o našem nejpopulárnějším sportu píše jinak, než v souvislosti s vynikajícími výkony naší reprezentace nebo našich klubů.

 • Vyzývám Radu hlavního města Prahy k pomoci sportovním organizacím při odstraňování povodňových škod

  Praha zažívá další ničivé povodně a zdá se, že v současnosti už nazrává čas pro následnou a velmi důležitou etapu - pomoc při odstraňování povodňových škod.

 • V návrhu zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům zcela chybí zástupci paralympiků

  Poslanci Věcí veřejných předložili návrh zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách. Jako mluvčí za oblast sportu bych se chtěl k tomuto návrhu vyjádřit a sdělit své stanovisko.

 • ČSSD pro revizi systémů rozdělování peněz pro český sport

  Zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle nějž vyplatilo ministerstvo vnitra v letech 2009 - 2011 část dotací na sport v rozporu s pravidly, nedokázalo zejména vyhodnotit účelnost dotací hlavně pro neziskové organizace, zaměřené na tělesnou výchovu a sport, ukazuje na nejasné rozdělování peněz pro český sport. Ministerstvo vnitra rozdávalo peníze na sport bez kontroly a zpětné vazby o efektivitě vynaložených veřejných finančních prostředků.

 • Odbornice na dětská hřiště ministryní obrany? To je snad špatný vtip!

  Uvítal jsem rezignaci Alexandra Vondry na post ministra obrany, ačkoliv jsem přesvědčen, že měla přijít v jiné době, než po neúspěšném kongresu ODS. Očekával jsem, že v době, kdy armáda prochází těžkým obdobím škrtů a úspor, kdy se řeší dědictví minulosti v podobě některých nepovedených nákupů a kdy stojíme před rozhodnutím jak dál s nadzvukovým letectvem, bude do čela tohoto resortu konečně jmenována respektovaná osobnost, odborník či odbornice na otázky bezpečnosti a obrany.

Podobná témata
 • ČSSD chce sport systémově rozvíjet a zvýšit jeho prestiž ve společnosti!

  Sport a pohyb považuje sociální demokracie za velmi důležité. Nejen z pohledu zdravého životního stylu, ale také jako společenský fenomén, který může přispět k sociální integraci společnosti a k snížení kriminality.

 • Fotbal je třeba vrátit sportu

  Jako mluvčího stínové vlády ČSSD pro sport a především jako sportovce tělem i duší mě vůbec netěší, když se o našem nejpopulárnějším sportu píše jinak, než v souvislosti s vynikajícími výkony naší reprezentace nebo našich klubů.

 • Sociální demokracie vítá koncepci ČOV a Sazky na podporu sportu

  Dnes proběhla společná tisková konference ČOV a společnosti Sazka o způsobu financování mládežnického sportu. Závěr jednání Českého olympijského výboru se Sazkou plně koresponduje s koncepcí ČSSD řešící systémovou podporu sportu. Osobně vnímám Olympijský výbor jako silného partnera, s nímž mě spojuje stejný cíl: I já si přeji zajistit pro český sport vícezdrojové financování - tedy ze státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů, ze sponzorských darů i ze zdrojů sportovců.

 • Vládní návrh zákona o podpoře sportu významně omezí jeho rozvoj!

  Na uplynulém zasedání Výkonného výboru Českého olympijského výboru kritizoval jeho člen a zároveň mluvčí ČSSD pro sport a mládež Petr Hulinský připravovaný vládní návrh zákona o podpoře sportu. „Nynější dosluhující vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že zváží přijetí zákona o sportu a zabezpečí čerpání zdrojů z fondu EU pro oblast sportu a tělovýchovy. Sama prohlásila, že klíčovou oblastí jejího zájmu je stanovení modelu financování sportu. Místo toho můžeme číst slohové cvičení bez ladu a skladu," prohlásil Petr Hulinský.

 • Vyzývám Radu hlavního města Prahy k pomoci sportovním organizacím při odstraňování povodňových škod

  Praha zažívá další ničivé povodně a zdá se, že v současnosti už nazrává čas pro následnou a velmi důležitou etapu - pomoc při odstraňování povodňových škod.

Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language