Demokracie zalitá v betonu

19.06.2012 Jako stínový ministr životního prostředí s nevolí sleduji aktivity pana poslance F.Sivery (ODS) a jeho iniciativy směřující do oblasti životního prostředí. To, že jeho poslední návrh zatím neprošel přes výbory poslanecké sněmovny a ministerstvo pro místní rozvoj, je pro mne jen slabou útěchou.

Pan poslanec se rozhodl, že vyslyší nářků developerů a velkých stavebních investorů a pomůže jim prošlapat cestičku nepřejícím legislativním prostředím. Navrhuje totiž, aby veřejnost mohla připomínkovat stavbu jen ve fázi EIA, tedy v době posuzování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a chce ji vyřadit z dalších fází, zejména pak z vlastního stavebního řízení, kdy mohou být řešeny i jiné aspekty stavby, než jen její dopad na životní prostředí. Navrhovatel tvrdí, že stávající stav brzdí záměry investorů a znesnadňuje už tak jejich nelehkou situaci.

Věřím a chápu, že zdlouhavé stavební řízení může stavební záměr pořádně zkomplikovat. Věřím také, že existuje řada projektů, které s nástupem krize a vlivem zpoždění v povolovacím řízení nakonec nebyly realizovány (i když v takovém případě je otázkou, zda to nakonec nebylo ku prospěchu investora). Věřím také steskům některých stavebníků, že existují taková sdružení a takoví jedinci, kteří naprosto účelově zdržují nesmyslnými odvoláními zahájení stavby a ohrožují tak i veřejně prospěšné stavby. Zásadně však odmítám představu, že takových škůdců je většina, a nemohu proto připustit záměr, aby se urychlení přípravy staveb dělo na úkor práv veřejnosti a jednotlivých občanů. Zvláště pak, jde-li např. o stavbu hypermarketů, o nichž se stejně za několik let dozvíme, že jde o špatně zkalkulovaný projekt a ze slibovaného prosperujícího obchodního centra v lokalitě zůstala nevzhledná a nebezpečná prázdná skladovací hala.

Navrhuji, aby územní a stavební řízení případní investoři urychlili tak, že připraví kvalitní projekt, který hned zpočátku bude řešit všechny důležité aspekty zajímající dotčenou veřejnost. Navrhuji, aby byla zahájena jednání s významnými nevládními sdruženími a organizacemi, které, jak jsem z rozhovorů s nimi rád zjistil, nemají žádnou radost z diskreditace jejich činnosti některými notorickými stěžovateli a potížisty. Možností, jak aktivity některých takových zneuživatelů zákona minimalizovat, je více a i o těch jsou kolegové z neziskových organizací připraveni jednat. Navrhovaná cesta, tj. prosadit záměr tak, že všem občanům zavřeme ústa, jde ale proti principům moderní demokratické společnosti.

V tomto smyslu nepovažuji kroky pana poslance Sivery za pouhé podlehnutí lobbistickým tlakům, ale za poměrně nenápadný, ale o to vážnější pokus, jak povýšit zájmy malých skupin osob nad zájmy široké veřejnosti. Je to pokus zalít kousek demokracie betonem.  

První pokus tedy neprošel. Ale jak sám pan poslanec Sivera prohlásil, od svého záměru neustoupí, a podá návrh v jiné podobě. Je důležité celou záležitost sledovat a zabránit tomu, aby se tato idea ve formě nějakého přílepku k jinému zákonu nepozorovaně prodrala na světlo světa.

Profil autora
male-jiri_zimola.jpg
Mgr. Jiří Zimola
Blogy autora Jiří Zimola
 • Kontrol je už dost, pane ministře (přečteno 88×)

  Kontrola, kontrola, pak chvíli nic a pak – zase kontrola. S trochou nadsázky se dá říci, že tak probíhá život v každé veřejné organizaci.

 • Fungující stát a regiony a krajina (přečteno 97×)

  Dalšími tematickými bloky volebního programu ČSSD (http://www.cssd.cz/program/volby-2013/) jsou „Regiony“ s tématy snižování regionálních rozdílů, rozvoj venkova a efektivní doprava a „Krajina“ s tématy ochrana krajiny, odpovědné hospodaření s lesy a půdou a příprava společnosti na změny klimatu.

 • Fungující stát a ekonomika (přečteno 157×)

  Druhým tematickým blokem volebního programu ČSSD (http://www.cssd.cz/program/volby-2013/) je „Ekonomika“ s tématy: zajištění konkurenceschopnosti, průmyslová a zemědělská strategie, energetika, daňová politika a politika zaměstnanosti.

 • Máme se bát A. Babiše? (přečteno 413×)

  Záměrně jsem pro svůj článek vybral trochu dryáčnický titulek. A jsem si vědom, že se pan Babiš nestal cílem mých (a nejen mých) komentářů poprvé. Rád bych se k tomuto tématu ještě jednou vrátil.

 • Šém české ekonomiky (přečteno 118×)

  Asi málokdo nezná scénu z proslulého filmu Císařův pekař, v němž se císařovi rádci a generálové servou o to, kdo získá moc nad Golemem. Prostředkem k tomu jim je magický šém. Neovládaný Golem v určitém okamžiku působí zkázu, aby se nakonec díky pekaři Matějovi vše v dobré obrátilo a Golem se stal „pomocníkem“ v Matějově pekárně.

Názory a komentáře autora Jiří Zimola
 • Donekonečna aneb Někdy není opravdu dobré býti dobrým prorokem

  Včera jsem pod titulkem „Ležaté osmičky“ upozorňoval na to, že neustálé střídání ministrů dopravy a vysokých manažerů státních firem vede k destabilizaci celého systému a neprospívá nikomu a ničemu. V jihočeském případě je důsledkem toho nedokončená dálnice D3, IV. železniční koridor či chybějící Zákon o Šumavě.

 • Čerpání evropských dotací musí být prioritou pro vládu. Jakoukoliv

  Podle Nejvyššího kontrolního úřadu hrozí, že Česká republika do konce roku 2013 nevyčerpá až dvě třetiny finančních prostředků z Evropské unie,pokud urychleně nedojde k zásadním změnám v systému čerpání dotací. Vyzývám proto současnou vládu, aby se hledání efektivního řešení stalo její prioritou. Pokud se tak nestane, miliardy eur propadnou. To by byla škoda v každé době, ale v současných obtížných ekonomických podmínkách je to doslova nehoráznost.

 • Máj by nás měl varovat

  Májové, respektive prvomájové oslavy, se už desítky let tradičně nesou po celé Evropě v duchu střetů „levicových“ a „pravicových“ radikálů. Létá kamení a zápalné láhve, policisté na koních rozhání demonstranty vodními děly, obušky a slzným plynem. Na začátku léta se podobně dramatické scény přesunuly z máje na Máj, největší sídliště v Českých Budějovicích.

 • Od dubna začne „ostrý provoz“ tzv. energetických štítků budov

  Prvním dubnem skončí promíjení pokut za absenci tzv. energetického štítku, kterým dle novely zákona o hospodaření s energií musí být od nového roku označen každý dům, které bude nabízen k prodeji či pronájmu. Nedodržení nesmyslně koncipovaného nařízení, které je terčem široké kritiky, může v konečném důsledku znamenat pro majitele domu pokutu až sto tisíc korun.

 • Živnostníci nejsou paraziti

  Jedno přísloví praví: Co jsi z úst vypustil, ani párem koní zpátky nedostaneš. Nic tedy není platné našemu stínovému ministrovi financí Janu Mládkovi, že se živnostníkům následně několikrát za svá nelichotivá slova o živnostnících, pronesená na sjezdu ČSSD, omluvil.

Podobná témata
Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language