Projev Michala Haška v Poslanecké sněmovně ČR k vyslovení nedůvěry vlády P. Nečase

22.12.2010 Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dobrý pozdní večer. Já si dovolím nejdříve připomenout vám několik výroků z úst koaličních politiků převážně z doby, kdy jste ještě nebyli koaličními politiky, ale všechny jsou vyřčeny v letošním roce a všechny se týkají tématu korupce.

Začnu třeba touhle větou, a hádejte, kolegyně a kolegové, kdo je jejím autorem: "Nejsme mafiáni a odmítám používat slovo kmotr. Mnoha poctivým a pilným lidem tohle označení velmi ublížilo, třeba Pavlu Drobilovi." Kdybyste nevěděli, kdo je autorem tohoto citátu, tak je to předseda vlády České republiky Petr Nečas v rozhovoru pro MF Dnes 12. dubna 2010.

Když hovořil Petr Nečas o korupčním potenciálu v ODS, tak 22. dubna si v časopisu Reflex mimo jiné posteskl na otázku redaktora: "Z čistě politického pohledu váš postoj neutrální byl. Uvědomujete si, že po volbách budete muset do souboje se stranickými bossy jít? Například na straně těch méně prohnilých proti těm více prohnilým?" Reakce pana premiéra Nečase: "Určitě. Ostatně tento souboj proběhl už na kongresu ODS v roce 2002, který volil předsedu. Těch pár hlasů, o něž jsem prohrál s Mirkem Topolánkem, mi možná vzaly mé názory na korupci."

A 12. května na představení programu Občanské demokratické strany proti korupci Petr Nečas říká toto: "Korupce je rakovinou, která může rozleptat útroby demokratického státu a narušit jeho fungování. Je to zátěž pro demokratický stát, protože omezuje svobodu, podrývá důvěru ve stát a spravedlnost, demotivuje poctivé a aktivní, vytváří exkluzivitu a elitářství. Způsobuje škody státu, občanům, podnikatelům i firmám."

A konečně už po volbách 19. června na kongresu Občanské demokratické strany pan premiér Nečas říká mimo jiné následující slova: "Nejsem dokonalý. Mimochodem, nejsem pan Čistý. Jsem alergický na tuto nálepku, protože její akceptování znamená výraz nepokory a arogantní pýchy. Jsem hříšník jako kdokoli z vás v tomto sále, ale jedno můžu říci zcela sebevědomě: nekradu a jsem neúplatný. A se stejným sebevědomím říkám, že stejná kritéria budu uplatňovat na své okolí, na své spolupracovníky," míněno asi na Ivana Langra, "na kolegy ve vedení Občanské demokratické strany," míněno asi i na místopředsedy včetně Pavla Drobila, "na širší vedení, na celou ODS jako takovou."

Zavítejme teď do další koaliční strany, a sice do Věcí veřejných, a podívejme se na některé výroky současného ministra vnitra a předsedy strany Věci veřejné Radka Johna. Radek John 4. dubna 2010 sdělil na Parlamentních listech toto: "My se nechceme umazat od ODS. Zatím se ještě neočistili. Já nepotřebuji být ministrem. Klidně budeme v opozici."

4. května 2010 pan Radek John konstatuje, dámy a pánové, toto: "Nechceme ve vládě jenom sekundovat někomu, kdo bude tuto zemi jenom dále vyjídat. V takovém případě bychom raději tvrdě pracovali v opozici."

A podívejme se teď do třetí koaliční strany, konkrétně do TOP 09, na některé výroky jejího předsedy, pana vicepremiéra a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Letos 19. února v Plzni pan předseda Schwarzenberg vyhlašuje válku korupci. Zdrojem této citace je webová stránka TOP 09: "Počátkem 90. let čeští politici a intelektuálové uvažovali o modelech, které bude naše ekonomika kopírovat. Jedni se přikláněli k modelu německému, jiní k modelu anglosaskému či skandinávskému. Po téměř dvaceti letech je však z mnoha indicií zřejmé, že se vítězně prosadil model sicilský." A mně se chce dodat, pane ministře - víc než si myslíte.

Mám tu ještě jednu citaci pana předsedy Karla Schwarzenberga, a to z rozhovoru pro Rádio Česko 24. května letošního roku: "Kroky nejdůležitější jsou prostě naprostá průhlednost všech veřejných zakázek, a sice od začátku, poněvadž když vypisuji ten konkurs, tak by to mělo být uveřejněný, aby bylo jasný, že to není šitý na míru. Chci změnit českou politiku. To je můj cíl. Proto jsem do toho šel. Myslím, že si musíme konečně uvědomit, o co tady jde. Uvědomit si naši povinnost vůči zemi, vůči státu a vůči národu. Musíme si uvědomit, že neomezená korupce nám nepomůže. Musíme si uvědomit, že jsme odpovědni k vlastním voličům, a nejen k vlastní kapse. A je tady spousta věcí, které bych chtěl změnit."

Tolik, dámy a pánové, připomenutí deseti výroků představitelů současné vládní koalice z doby těsně před parlamentními volbami k otázce boje s korupcí. Koneckonců i sama vláda se nazvala vládou boje s korupcí.

A já tu položím jednoduchou otázku, dámy a pánové: na co všechno myslíte, že mohou být v rámci českých veřejných financí použity 3 mld. korun z veřejných prostředků? A dám vám možnosti. Za prvé třeba na zvýšení platů pracovníků ve zdravotnictví a uspokojení 100 % nároků českých lékařů a vyřešení jedné z nejvážnějších krizí českého zdravotnictví v novodobé historii. Za druhé na navýšení platů všech státních zaměstnanců o cca 5 %, tedy téměř o polovinu toho, co Nečasova vláda pod záminkou úspor této kategorii zaměstnanců snížila. Za třetí na zachování příspěvku tělesně postiženým ve výši 2 tisíce korun na dobu téměř tří let namísto jeho snížení na 800 korun pod záminkou úspory jedné miliardy ročně. Za čtvrté na navýšení odměny stavitelům jedné čističky odpadních vod za to, aby do pokladny ODS následně přiteklo 500 mil. korun.

Kterou z těchto variant si vláda vybrala, už díky panu Michálkovi ví celá Česká republika. Bohužel žijeme ve státě, kde, jak se zdá, prioritou některých lidí hlavní vládní strany není řešení problémů občanů této země, ale především zajištění priority vlastní strany a možná kariéry některých jejích příznivců a členů. Myslím, že není potřeba opakovat fakta téměř absurdního politického divadla, které bohužel zažívá Česká republika a její občané v posledních dnech.

Rád bych vyzval pana předsedu Nečase prostřednictvím paní předsedající - pane předsedo a premiére, omluvte se, prosím, nejen panu Michálkovi, ale omluvte se také zdravotníkům, státním zaměstnancům, tělesně postiženým a dalším občanům této země, na které přenášíte tíhu ekonomické a nyní už i morální krize, kterou způsobuje vaše vláda. Krize, která nevznikla až odhalením kauzy Drobil, resp. kauzy Ministerstva životního prostředí, protože nechci být nespravedlivý vůči bývalému ministru životního prostředí, týká se to Státního fondu životního prostředí, ale ve skutečnosti jde o krizi, která započala v naší zemi už v roce 2006, tedy od doby, kdy převzala vládu v České republice Občanská demokratická strana.

A proč to říkám? Čtyřikrát v uplynulých třech letech, v roce 2008, 2009 a 2010 jsem interpeloval vládu České republiky s požadavkem na provedení forenzních auditů ve státním podniku Lesy České republiky. Opakovaně jsem upozorňoval na netransparentní a pro stát nevýhodný kontrakt na prodej dřeva, na kterém podle slov generálního ředitele - dosazeného vašimi ministry zemědělství, pane premiére - prodělávaly státní lesy miliardu ročně. Koneckonců, toto je suma, kterou potvrdil i nynější generální ředitel Sýkora. Tento kontrakt byl podepsán na podzim roku 2008 a sociální demokracie upozorňovala na nevýhodnost celé věci už v létě tohoto roku. ***

Dámy a pánové, počítejte se mnou. 2008, 2009, 2010. Každý rok miliarda. To jsou celkem další 3 miliardy korun. Jenom možná na těch nahrávkách ještě pan Knetig neřekl, jak to s nimi bylo. A já připomínám, že Martin Knetig hovořil o svém působení v Lesích takto, a budu opakovat citát kolegy Sedi: Co jsem zažil v Lesích vedle Pavla, kde fakt ale opravdu to byly krádeže za bílého dne. Konec citátu. Upřímná slova v čase vánočním. A říká je člověk, o kterém místopředseda ODS na jiné části onoho záznamu sděluje: Martin Knetig je člověk, kterému já absolutně věřím, zejména pokud se týče finančního poradenství. Konec citátu. Poradce Martin Knetig tak samozřejmě nechtěně přiznává to, na co upozorňovala sociální demokracie už několik let. Nejpozději od roku 2008. Týkalo se to státních lesů, týkalo se to podivných a předražených zakázek, rozkrádání, tunelování, prostě slovy pana Knetiga krádeže za bílého dne. Mnohem vážnější je bohužel situace, kdy tato slova zatím nikdo ani nepopřel, a je tedy otázkou, zda se jedná o jednorázový, nahodilý případ, jak se nám někteří snaží namluvit, anebo zda nejde o náznak promyšleného systému.

Připomeňme si, že nynější premiér a předseda Občanské demokratické strany Petr Nečas stál 31. května v roce 2006 po boku tehdejšího předsedy ODS Mirka Topolánka a účastnil se slavnostního podpisu smlouvy ODS s občany. Už tehdy a v této smlouvě Občanská demokratická strana hřímala o tom, jak omezí prostor pro korupci, zabrání zametání kriminálních kauz pod koberec a vůči korupci ve vlastních řadách zavede nulovou toleranci a nekompromisní řešení. Stejný Petr Nečas, který působil tři roky jako první místopředseda vlády po boku Mirka Topolánka, po jehož boku se vyskytoval pan Marek Dalík, pak oblepil Českou republiku billboardy: Korupci nebudu tolerovat ve vládě ani ODS. Připomínám ještě jednou slova z kongresu Občanské demokratické strany, která řekl pan předseda Nečas: Nekradu a jsem neúplatný. A se stejným sebevědomím říkám, že stejná kritéria budu uplatňovat na své okolí, na své spolupracovníky, na kolegy ve vedení ODS, na širší vedení ODS, na celou Občanskou demokratickou stranu jako takovou.

Až se v minulém týdnu provalil korupční skandál na Ministerstvu životního prostředí, tak v první chvíli se pan premiér zastal pana ministra. Jak víme, pan Drobil už dnes podal rezignaci, kterou přijal prezident republiky. Já chci věřit tomu, že premiér nevěděl o tom, co se děje na Státním fondu životního prostředí, ale bohužel, z těch věcí, které přinášejí média, z těch informací, jak jsou přepisovány nahrávky pana Michálka z jednání s jinými státními úředníky, minimálně indicie se k předsedovi vlády a jeho úřadu dostaly. Mimochodem připomínám, že na přepisu těchto nahrávek v rozhovoru mezi ministrem Drobilem a panem Michálkem hovoří sám ministr Drobil minimálně o dvou telefonátech s předsedou vlády, přičemž uvádí, že ve druhém telefonátu už měl pan předseda vlády poněkud zvýšený hlas a vyčítal panu ministrovi životního prostředí, jak to, že jeho podřízení porušují subordinaci a dovolují si obrátit se přímo na Úřad vlády. Nevěděl pan premiér, anebo nechtěl vědět?

Vláda se označila za vládu rozpočtové odpovědnosti, práva a boje proti korupci. Jaká je realita. Během prvního půl roku vláda nenaplnila téměř nic z toho, co si předsevzala. Místo smysluplných reforem zatím stihla pouze škrtat. Ekonomiku neposiluje, ale oslabuje. Jediné, co můžeme považovat za úspěšně splněné, jsou škrty. Forma, jakou vláda úspor dosáhla, je necitlivá a podle našeho názoru také krátkozraká. Špatné odhady růstu ekonomiky, omezení investic do infrastruktury, plošné snižování platů státních zaměstnanců, snížení dávek a podpor rodinám s dětmi a tělesně postiženým. Kolik z toho se nemuselo uskutečnit, kdyby někdo nechtěl dát 3 miliardy na čističku a z nich 500 milionů Občanské demokratické straně.

Co se stalo panu Michálkovi, známe všichni. Namísto pochopení a spolupráce se dočkal útoků a na svoji férovost doplatil dokonce vyhozením z práce.

Zatím neznáme všechny detaily této kauzy, ale jedno je jisté. Nynější vláda bohužel selhala v nejdůležitější oblasti, na které se zavázala pracovat. Myslím si, že to, co naše země nyní potřebuje nejvíc, je objektivní, nezávislé vyšetření celého působení například pana Knetiga a dalších. Je potřeba forenzní šetření nejen na fondu životního prostředí, ale také na Ministerstvu životního prostředí a ve státním podniku Lesy České republiky. A já se ptám, a není to jen řečnická otázka: Bude takové nezávislé a objektivní vyšetřování možné v situaci, kdy ODS zastává nejvyšší exekutivní pozice v zemi? Bude možné v situaci, kdy se předseda vlády schází s policejním prezidentem a možná dalšími vysokými policejními důstojníky a nechává se informovat ze spisů ze živé kauzy, kterou šetří bezpečnostní sbory této země?

Myslím, že před hlasováním o důvěře by si každý jeden z nás měl odpovědět na následující otázky, dámy a pánové: Myslíte si každý jeden nebo každá jedna z vás, že je správné se snažit manipulovat státní zakázky? Myslíte si, že je správné, aby člen vlády a místopředseda vládní strany vyzýval ke zničení důkazů o korupci? Myslíte si, že je správné, že za získání a předložení důkazů o korupci se má vyhazovat z práce? Myslíte si, že je správné, aby premiér vlády, který má indicie o možné korupci, v této věci několik dnů nekonal? A dokonce se nechal informovat vysokými představiteli policie o průběhu tohoto vyšetřování? Pokud si na tyto otázky odpovíte ne, tak potom prosím, dámy a pánové, dnes hlasujte pro návrh na vyslovení nedůvěry vládě!

Já chápu, že koaliční poslanci jsou vázáni koaliční smlouvou politických stran, ale nad vaším závazkem loajality ke koalici je přece loajalita k České republice, je přece loajalita k ústavě a koneckonců dodržování českých zákonů! Na to jsme tady všichni skládali náš poslanecký slib a skládali jsme svoji přísahu. Stejně tak ji skládali všichni členové vlády včetně pana premiéra.

Já bych si velmi přál, abychom žili v zemi, kde si lidé nemusí každý den číst o skandálech, předražených zakázkách nebo obřích provizích tu na Ministerstvu obrany, tu na Ministerstvu životního prostředí nebo někde jinde. Jsem přesvědčen, že naše země potřebuje promyšlené koncepční reformy, potřebuje skutečný boj proti korupci. Naše země potřebuje vládu, která bude mít plnou důvěru a podporu české veřejnosti. Je mi líto, ale na závěr musím konstatovat: Vaše vláda, pane premiére Nečasi, už to není! Díky nynější kauze.

Hezký večer, dámy a pánové.

(přečteno 54×)

Štítky

Policie a hasiči   Korupce   Zemědělství   Zaměstnanost   Spravedlnost   Zdravotnictví   

Profil autora
hasek-4.jpg
JUDr. Michal Hašek
Blogy autora Michal Hašek
 • Zámecká jízdárna v Lednici se dočká skutečného znovuoživení (přečteno 290×)

  Slavnostním poklepem základního kamene bylo ve čtvrtek 14. června 2012 symbolicky potvrzeno zahájení stavebních prací projektu „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“ podpořeného dotací z Integrovaného operačního programu (IOP).

 • ODS v senátu opět zklamala (přečteno 394×)

  ODS při dnešním hlasování v Senátu opět prokázala, že vnímá politiku čistě účelově, bez jakékoli odpovědnosti k občanům.

 • Jednání o spolupráci v Pekingu (přečteno 323×)

  Právě přejíždíme vlakem Peking – Šanghaj, průměrná rychlost 300 km/h, moderní vlak i prostředí, žádné drkocání, docela zážitek ve srovnání s domácí realitou.

 • Obávám se o bezpečnost občanů. Ať Kubice vysvětlí záměry vlády (přečteno 270×)

  Dnešní média přinesla velmi vážné a znepokojující informace o uvažovaných restrikcích v bezpečnostních sborech, konkrétně o možném propouštění příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR a to v řádech tisíců.

 • Obávám se o bezpečnost občanů, ať Kubice vysvětlí záměry vlády (přečteno 100×)

  Nucený odchod tisíců hasičů a policistů bude znamenat ochromení činnosti profesionálních hasičských i policejních stanic, někde také jejich úplné zrušení. Takový postup považuji za nepřijatelný, neodůvodnitelný a destruující základní funkce státu v území.

Názory a komentáře autora Michal Hašek
 • M.Hašek, Z.Škromach, J.Tejc: Chceme pro naše voliče úspěch ČSSD v povolebním vyjednávání

  Na dnešním jednání PG ČSSD jsme podpořili mandát předsedy Bohuslava Sobotky k zahájení povolebních konzultací a rozšíření vyjednávacího týmu o zástupce poslaneckého a senátorského klubu po zasedání ÚVV ČSSD 10. listopadu. Jsme připraveni udělat maximum pro úspěch ČSSD v povolebním vyjednávání a také pro jednotnou podporu všech našich 50 poslanců.

 • Vyjádření Michala Haška k současnému dění v ČSSD

  Jsem přesvědčen, že letošní mimořádné primárky pro volby do Poslanecké sněmovny proběhly v ČSSD v pořádku podle stanov i schválených pravidel, že projdou soudním testem, včetně zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, kterým by byla zablokována jejich registrace. Žaloby, podané několika neúspěšnými členy ČSSD, považuji za mimořádně nešťastný krok z jejich strany, který má přenést sestavování kandidátních listin z jejich mateřské strany do soudní síně.

 • Vyjádření Michala Haška k aktuální politické situaci

  Pokud TOP 09 a ODS zablokují rozpuštění Sněmovny a nové volby, měla by ČSSD zvažovat alternativu podpory Rusnokově vládě. Samozřejmě nikoliv jako bianko šek, ale se znalostí jejího programového prohlášení, s požadavkem na vyřešení kauzy financování prezidentské kampaně ministra financí Jana Fischera ještě do hlasování o důvěře a s požadavkem dalšího jednání o rozpuštění Poslanecké sněmovny a co nejčasnějších voleb, aby co nejdříve převzala odpovědnost za zemi vláda s plným politickým mandátem vzešlým z nových voleb.

 • ČSSD vyzývá parlamentní strany k tomu, aby umožnily konání nových voleb a nechaly o nové vládě rozhodnout občany!

  Sociální demokracie trvá na tom, že nejlepším řešením v současné politické a ústavní krizi v ČR je konání nových voleb v co nejbližším termínu, občané musí dostat šanci vybrat si novou vládu.

 • Komentář M.Haška k nominaci M.Němcové do funkce premiérky

  "Miroslava Němcová má, bohužel, být pouze fíkovým listem, zakrývajícím pravou podstatu vlády kmotrů a politické korupce. Další potenciální kandidáti na premiéra za ODS se zřejmě příliš obávají dalšího vývoje policejního vyšetřování. M.Němcová se tak má stát zimní královnou, která bude bojovat o každý další den u moci bez ohledu na zájmy České republiky a jejích občanů. ODS udělala přesně to, co jsme očekávali a kritizovali – žádná sebereflexe, žádná omluva, pouze výměna "pana čistého" za "pani čistou" a jede se dál, jako by se nic nedělo. Pro nás je to jasný signál, že musíme i nadále trvat na nových volbách, pouze ty přinesou reálnou změnu.

Podobná témata
 • K podpisu Rekonstrukce státu přistupuji odpovědně

  V posledních dnech čelím útokům ze strany organizace Rekonstrukce státu, že jsem nepodepsala jejich protikorupční výzvu. Ano, nepodepsala. Znamená to ale, že podporuji korupci? To snad ne! Naopak, boj s korupcí tvoří význačnou součást mé pracovní agendy.

 • Přednost mají pacienti

  Pan vicepremiér a ministr financí napsal do Práva komentář (Andrej Babiš: Nechci propást příležitost zabránit vysávání zdravotnictví, 20. 3.) o svém pohledu na zdravotnictví, ve kterém se ani jednou nevyskytuje slovo pacient. V mém světě je ale pacient na prvním místě. Zdravotnictví tu musí fungovat pro pacienty, ne obráceně.

 • S. Němeček: Pro kroky ke stabilizaci zdravotnictví máme širokou podporu

  Navrhované kroky ministra Svatopluka Němečka pro stabilizaci českého zdravotnicví získaly podporu nejen špičkových odborníků z oboru, ale také dotyčných zájmových skupin.

 • Trváme na sazbě pěti procent na léky

  Jsem velmi znepokojena tím, že pan ministr financí Andrej Babiš změkčuje návrh na snížení DPH u léků. Jednalo se o návrh a iniciativu ze strany mě a Svazu pacientů ČR. Upozornil jsmei na to, že DPH na léky zatěžuje pacienty, protože lékárny účtují DPH z celé ceny léků, tedy i z té částky, která je hrazena pojišťovnou.

 • A.Gajdůšková: Musíme se důkladně zaměřit na institucionalizaci pacientského ombudsmana
Diskuze
 • canada goose coats | 20. 12. 2013 | 14:23
  Hi
  http://www.darinkamontano.com/
  http://www.awfmmellowtouch.net/
  http://www.rajasthantour-travels.com/
  [url=http://www.darinkamontano.com/]canada goose coats[/url]
 • handbags clearance | 05. 03. 2014 | 04:13
  hermes bags birkin monastery Projev Michala Haška v Poslanecké sněmovně ČR k vyslovení nedůvěry vlády P. Nečase | Česká strana sociálně demokratická
 • christian louboutin shoes | 06. 03. 2014 | 22:07
  christian louboutin aranea ebay Projev Michala Haška v Poslanecké sněmovně ČR k vyslovení nedůvěry vlády P. Nečase | Česká strana sociálně demokratická
 • christian louboutin sale authentic | 07. 03. 2014 | 10:28
  christian louboutin sneaker replica Projev Michala Haška v Poslanecké sněmovně ČR k vyslovení nedůvěry vlády P. Nečase | Česká strana sociálně demokratická
 • hermes cheap | 14. 03. 2014 | 00:33
  hermes bag blogger Projev Michala Haška v Poslanecké sněmovně ČR k vyslovení nedůvěry vlády P. Nečase | Česká strana sociálně demokratická
 • スーパーコピー時計 | 15. 07. 2014 | 14:32
  ガガミラノ偽物時計:http://www.cheapwatchcopy.com/cs-gagamilano.html
  オーデマピゲスーパーコピー時計:http://www.cheapwatchcopy.com/cs-audemarspiguet.html
  フランクミュラー偽物:http://www.cheapwatchcopy.com/cs-franckmuller.html
  <a href="http://www.cheapwatchcopy.com/" >スーパーコピー時計</a>
Napište svůj příspěvek do diskuze
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Aktuality

Archiv novinek

Blogy
 • Jan Hajda

  18.12.2014 Odvolání náměstka Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) pana Vojtěcha Weise... (přečteno 37×)

 • Lubomír Zaorálek

  17.12.2014 Souhlasím s Ulrichem Beckem, že žijeme ve světě, jenž před nás staví rizika, kterým... (přečteno 28×)

 • Michaela Marksová - Tominová

  16.12.2014 „Revoluční okamžik ve světové historii je dobou pro revoluce, ne pro příštipkaření,“... (přečteno 29×)

 • Jan Keller

  16.12.2014 Politika prochází hlubokou krizí, která se projevuje ztrátou důvěry občanů ve... (přečteno 69×)

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language