"Nenechme zákony vznikat bez vědomí odborné veřejnosti"

16.07.2012 Není dne, týdne v těch téměř třiadvaceti letech, abychom prostřednictvím médií nebyli informováni o různých kauzách i jejich postupnému „zametání pod koberec“.

Miliony, miliardy „ zakotvené“ kdesi na kontech v zahraničí, s použitím pro další účely. A zatím co média přinášejí další a další takovéto informace – neb čtenář, posluchač, divák si to žádá – pak vláda ve skrytu těchto kauz připravuje novinky v některých životně důležitých zákonech, které si s předchozími kauzami  - ve svém důsledku - nemusejí nijak zadat.

Budu konkrétní. Jedná se například o úrazové pojištění zaměstnanců, které má dle plánů vlády přejít do komerční sféry. Ne jen, že v tomto záměru nevidím klady já, co by opoziční poslankyně, ale obdobně i zaměstnavatelé a zaměstnanci. Přitom odborná diskuse při zvážení všech kladů i záporů se přiklání pro řešení jednou institucí, která by se úrazovým pojištěním zabývala a co hlavně – byla by garantovaná státem. Vláda však přirovnává úrazové pojištění zaměstnanců k povinnému ručení u aut, což je podle odborníků i mne poněkud „přitažené za vlasy“. Už i proto, že systém výběru povinného ručení komerčními pojišťovnami má ve výsledku své slabiny. Proč po našich silnicích jezdí nepojištěná auta? Jak budou komerční pojišťovny řešit nárok na plnění pro zaměstnance firmy, která úrazové pojištění nezaplatí?

Přitom vláda, aniž by čekala na výsledek příslušné analýzy, zadané usnesením 180 z 21. března 2012 týkající se problematiky odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání a návrhy na budoucí řešení – s termínem do 21. září 2012 – předkládá už nyní(!) návrh na zrušení  stávajícího platného zákona, který ale zatím nenabyl účinnosti. Podle usnesení 343 z 16. května 2012 chce totiž zákon 266/2006 Sb. zrušit, aniž by předložila návrh zákona nového. To je však navíc podmíněné změnami nejen v zákoníku práce. Tento zákon, jak víme, procházel před nedávnem řadou změn. Obávám se tedy, že pokud bude vládní koalice přijímat v dalších měsících novou zákonnou úpravu úrazového pojištění, bude to vyžadovat opět změny v zákoníku práce a v dalších zákonech.

Když sleduji tyto záměry, které vedou k převedení úrazového pojištění do soukromých rukou, doporučovala bych nikoli zrušení zákona 266/2006 sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ale odložení jeho účinnosti  až na rok 2014 nebo 2015. Získali bychom tak čas a možnost vyhodnotit zadání již zmíněné analýzy. Především je třeba si uvědomit, což vláda zřejmě záměrně nečiní, že nový systém úrazového pojištění zaměstnanců by měl oproti stávajícímu stavu přinést očekávanou změnu k lepšímu. Tím myslím například, že by měl zabezpečit efektivní výběr pojistného. Uplatňovat motivující nástroje – bonus/malus, zajistit výraznou podporu prevence a zavést systémové řešení komplexní rehabilitace poškození zdraví z práce, směřující k návratu postižených osob zpět na trh práce. Co však zdůrazňuji – celý systém by měl být transparentní, přehledný, který by nezakládal důvod k možným spekulacím a korupci. V případě převedení úrazového pojištění do soukromých rukou přestávají nejen zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci, jichž se pojištění bezprostředně dotýká, mít možnost jej jakkoliv ovlivnit, o kontrole nemluvě.  Především však stát by zde ztratil svůj vliv a kontrolu nad touto důležitou oblastí. Přitom se nejedná jen o náhradu škody zaměstnancům, ale současně o náklady, kterými pracovní úrazy a nemoci z povolání zatěžují výrazným způsobem celý zdravotní i sociální systém. A tyto ztráty zatím, bohužel, nikdo nevyčíslil.

Je proto nanejvýš žádoucí připravit návrh právní úpravy, která by měla mít uvedené parametry, jinak hrozí, že se stávající stav nejen nezlepší, ale naopak se zakonzervuje se všemi sociálně ekonomickými důsledky. Podle mého názoru by úrazové pojištění a další obdobné zákony měly platit v delším časovém horizontu. Měly by vzniknout na konsensu, dohodě, aby se neměnily každé čtyři roky.  Tudíž aby všechny zainteresované strany – zaměstnavatelé i zaměstnanci - měli určité jistoty, s čím mohou dlouhodobě počítat.  A stát by měl mít v tomto procesu svoji nezastupitelnou roli.

Závažnost této problematiky mně vedla v minulých dnech k pořádání „kulatého stolu“ za účasti odborníků z odvětví BOZP, pojišťovnictví, zaměstnavatelů i odborů. Zaměstnavatelům především vadí, že nejsou i přes různé přísliby stanoveny hlavní principy, jak by se úrazové pojištění vybíralo. Jak budou řešeny malusy i bonusy, jakým způsobem by měl být zaměstnavatel ohodnocen v případě, že jeho prevence BOZP  byla taková, že by měl minimum úrazů. Také nevědí, jak se pojišťovny budou vůči nim chovat, vystupovat. Budou mít každá jinou strategii, jako u povinného ručení vozidel? Co budou zaměstnavatelům nabízet? Jaké bude jejich plnění vůči zaměstnancům? Zaznělo také, jestli zpracovatelé záměru, návrhu zákona předpokládají a vědí, jak se budou řešit i minulé nároky? Otázek mnoho, odpovědí podstatně méně… Možná odpoví záměr nového zákona, který by měl být na počátku června předán do vnějšího připomínkového řízení.

Účastníci kulatého stolu se shodli také v tom, jaké systémové prvky by měla nová právní úprava obsahovat. Zaznělo, že by to vše mělo fungovat prostřednictvím jedné specializované úrazové pojišťovny na neziskovém principu. Naopak představitelé ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí (tedy představitelé státní správy a vládní politiky) se přiklánějí ke komerčnímu systému, bez dalších zohlednění – zda a pro koho bude tento systém ekonomicky výhodný a zda přispěje k celkovému zlepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Názory rozdílné. Další „ kulaté stoly“, které připravujeme za účasti odborníků, by měly nacházet cestu k požadovanému řešení. Času však příliš nezbývá. Ve „hře“ jsou totiž aktiva jak zde uplatnit, za účasti státu, už „osvědčené“ tržní mechanismy.

(přečteno 84×)

Štítky

Korupce   Zaměstnanost   Spravedlnost   Zdravotnictví   

Profil autora
lesenska-male.jpg
Ing. Vladimíra Lesenská
Blogy autora Vladimíra Lesenská
 • Kapka trpělivosti už přetekla (přečteno 57×)

  Řešením je rozpuštění Sněmovny a nové volby.

 • Co může přinést návrat k české klasické právní terminologii (přečteno 128×)

  Úvaha nad jedním zákonem. S platností od 1.ledna 2014 vchází do života naší společnosti zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Jeho vydáním byla završena 12-letá práce (!) legislativy na rektifikaci českého soukromého práva. Současně s ním byly vyhlášeny další dva významné zákony - č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákon č. 90/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

 • Napravit tento stav – úkol víc než aktuální (přečteno 59×)

  Šest a tři čtvrtě miliardy – to je účet pouze tří předražených nebo téměř pozastavených miliardových projektů za doby současné vlády „ rozpočtové odpovědnosti“ Petra Nečase. Jsou to projekty Opencard, IZIP a sKarty.

 • Pracovní agentury - jak dál? (přečteno 213×)

  V České republice, v rozporu s prohlášením exprezidenta Václava Havla, že zde nebude nezaměstnanost, opak je pravdou. Od roku 1989, prakticky od „ sametové revoluce“ neustále roste počet lidí bez práce.

 • Kde se vytratila úcta ke stáří? Kam spějeme? (přečteno 61×)

  V jaké době vlastně žijeme? Je to demokracie, která zaručuje rovné příležitosti opravdu nám všem? Je to demokracie, která opravdu nám všem zajišťuje stejná práva, ale i ochranu? Na papíře a v různých vyjádřeních našich pravicových politiků tomu tak je. Ale jaká je pro většinu společnosti realita? Dnešek, dobu demokracie, hodnotíme velice rozporně a ti starší z nás se ohlížejí a porovnávají současné svoje možnosti s dobou totality. A o čem jsou přesvědčení, že vidí?

Podobná témata
 • K podpisu Rekonstrukce státu přistupuji odpovědně

  V posledních dnech čelím útokům ze strany organizace Rekonstrukce státu, že jsem nepodepsala jejich protikorupční výzvu. Ano, nepodepsala. Znamená to ale, že podporuji korupci? To snad ne! Naopak, boj s korupcí tvoří význačnou součást mé pracovní agendy.

 • Přednost mají pacienti

  Pan vicepremiér a ministr financí napsal do Práva komentář (Andrej Babiš: Nechci propást příležitost zabránit vysávání zdravotnictví, 20. 3.) o svém pohledu na zdravotnictví, ve kterém se ani jednou nevyskytuje slovo pacient. V mém světě je ale pacient na prvním místě. Zdravotnictví tu musí fungovat pro pacienty, ne obráceně.

 • S. Němeček: Pro kroky ke stabilizaci zdravotnictví máme širokou podporu

  Navrhované kroky ministra Svatopluka Němečka pro stabilizaci českého zdravotnicví získaly podporu nejen špičkových odborníků z oboru, ale také dotyčných zájmových skupin.

 • Trváme na sazbě pěti procent na léky

  Jsem velmi znepokojena tím, že pan ministr financí Andrej Babiš změkčuje návrh na snížení DPH u léků. Jednalo se o návrh a iniciativu ze strany mě a Svazu pacientů ČR. Upozornil jsmei na to, že DPH na léky zatěžuje pacienty, protože lékárny účtují DPH z celé ceny léků, tedy i z té částky, která je hrazena pojišťovnou.

 • A.Gajdůšková: Musíme se důkladně zaměřit na institucionalizaci pacientského ombudsmana
Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language