Na okraj osmdesátin profesora Roberta Kvačka

03.07.2012 Nedávno se v prostorách vily Lanna v Praze-Bubenči Střediska společných činností AV ČR konalo mimořádně zdařilé společenské setkání, kterým vyvrcholily oslavy osmdesátin jednoho z nejvýraznějších a nejosobitějších českých historiků druhé poloviny minulého století. Účastnila se ho řada prominentních osobností našeho duchovního života, mj. generální ředitel Národního muzea dr. Michal Lukeš, PhD., univerzitní profesor PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. Jan Galandauer, DrSc., profesor Jiří Pešek, DrSc., členové vedení Masarykovy společnosti (v jejímž výboru jubilant dlouhodobě působil), Společnosti Edvarda Beneše, jubilantovi generační přátelé, vesměs veteráni české historické vědy, vědečtí pracovníci Masarykova ústavu a Historického ústavu AV ČR, i pražské Univerzity Karlovy a zejména jeho žáci všech generací. Dialogu s žáky byl také podle profesorova přání tento slavnostní večer zasvěcen; každý z pozvaných obdržel osobní Kvačkovu pozvánku.

            Profesor Kvaček, proslulý svým virtuozním, nezaměnitelným autorským rukopisem, cizelér a jedinečný mistr českého historického stylu, nadto i výrazný představitel soudobé české literatury faktu, byl stejně oblíben i jako pedagog a mimořádný řečník svých univerzitních extenzí. I po desetiletích se ve vzpomínkách nejen pisatele těchto řádků vybavuje kvačkovská suverénní, jakoby samozřejmá kombinace výmluvnosti a brilantního materiálového zvládnutí podávané matérie, spojená se silným osobnostním charismatem, kterým si podmaňoval – a podmaňuje – studentstvo obého pohlaví. Nezaměnitelného řečníka tu vždy doplňoval i pečlivý, taktem a intuicí, citlivě postihující studentovu individualitu, se vyznačující pedagog. Silnou stránkou jubilantovy osobnosti bylo a je i jeho ryze umělecké slovesné směřování; múza Klió nalezla v tomto skromném jičínském rodákovi jednoho ze svých nejšťastnějších ztělesnitelů.

            Útulné prostory nepřehlédnutelné architektonické dominanty levobřežní pražské čtvrti poskytly své vnitřní i vnější prostory bezpočtu rozhovorů kolegů a spolužáků, z nichž někteří se nepotkali i celá desetiletí. V jiných případech – v těch jen zdánlivě lepších – to byly a jsou náhodou vzniklé okamžiky z odborných a vědeckých konferencí, univerzitních přednášek, společných cest hromadnými dopravními prostředky a nezřídka i příležitostné zmínky v občasných rozhovorech. V těchto setkáních ožívaly desítky let staré vzpomínky, hodnotily se společné projekty a své místo tu zaujala i soudobá, nepříliš dobrá situace české historické vědy akademické, vysokoškolské i regionální. V davu profesorových žáků se potkali i čtyři sociální demokraté: mimo moji maličkost i obnovující člen strany Karel Šplíchal, čestná předsedkyně Masarykovy společnosti Jana Seifertová a jeden z prvních předsedů obvodní organizace pátého pražského obvodu Dalibor Plichta.

            Robert Kvaček patřil a patří k blízkým spolupracovníkům Masarykovy demokratické akademie, na jejíž půdě v Lidovém domě často přednáší. V takových okamžicích ožívají vzpomínky na jubilantovu činnost v redakci DĚJIN A SOUČASNOSTI šedesátých let, normalizační brždění jeho tak slibně se rozvíjející akademické kariéry na půdě katedry československých dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy (jubilant byl po dlouhá léta „jen“ docentem a byl mu znemožňován přístup k profesuře), i na stále časové popularizační publikace věnované potřebám účastníků předlistopadového vnitrostranického vzdělávání České strany socialistické, odkud se zná s dalším sociálním demokratem Lubomírem Zaorálkem. Výčet Kvačkových aktivit by vydal na obsažnou publikaci; mnohé z toho obsahuje sborník, který byl na setkání jednak představen, jednak distribuován. Je ve svém modrém zabarvení náležitě tučný a obsažný; snad to má být nejen kontrast k historikově stále mladicky štíhlé postavě, ale především je nesen snahou o zachycení přepočetných momentů mimořádného života nejen vědce a muže, ale i otce a rodiče, který, téměř sám, dokázal vychovat neméně zdatného syna.

            Kulatá jubilea tohoto druhu bývají bilancí, v níž sčítání a reminiscence nabývají převahy nad výhledy a aktuálnostmi. Robert Kvaček takovým není a dlouho nebude. Elán, který z něj tryská, mladistvost a šarm, s nímž si i dnes stejně jako před desetiletími podmaňuje své okolí, i nové a nové projekty, do nichž je zván, nepomíjejí.

Ti, kdo mu jsou blízcí, stejně tak jako ti, kteří v něm oprávněně spatřují symbol české kulturnosti, věcnosti, vědy, která se nezříká citu, aniž by proto rezignovala na serióznost a přesnost výpovědi, jež jsou nepostradatelné při jejích popularizačních i praktických kontaktech s občanskou společností a jejím veřejným prostorem, jsou přesvědčeni, že i pro něj platí slova, která kdysi před více než sto lety, v r. 1910, vyřkl při oslavě svých šedesátin Kvačkův historický pedagogický kolega z filozofické fakulty T. G. Masaryk: To nejlepší v mém životě teprve přijde!

(přečteno 218×)

Štítky

Školství   Věda a výzkum   

Profil autora
Jiří Malínský
PhDr. Jiří Malínský
Blogy autora Jiří Malínský
 • Zemřela historička profesorka PhDr. Věra Olivová, DrSc. (přečteno 119×)

  V sobotu 7. března zemřela v Praze ve věku 88 let přední česká historička profesorka PhDr. Věra Olivová, DrSc., mj. dlouholetá předsedkyně Společnosti Edvarda Beneše. Věhlas této vědkyně se soustřeďuje do tří velkých témat: dějin první Československé republiky, renesanci odkazu druhého československého prezidenta Edvarda Beneše a v době jejího normalizačního „utlumení“ do dějin sportu a tělovýchovy.

 • Zemřel věčný kavalír (přečteno 253×)

  Včera krátce po poledni se uzavřelo dlouhodobé utrpení, ve které se těžkým onemocněním změnila poslední měsíce a léta života Josefa Morávka. Navenek nenápadný, společenský a družný muž za sebou zanechává úctyhodný odkaz. A vzpomínku, která pro ty, kdo znali a měli rádi, s lety nezestárne.

 • Mezník česko-slovenské vzájemnosti (přečteno 47×)

  Když vyděšená československá společnost během prvních jitřních hodin 30. září 1938 pochopila, že stát, který se připravoval i na možný válečný konflikt, i na oslavy rychle se blížícího 20. výročí svého vzniku, přestal existovat z dopuštění totalitních i demokratických velmocí v duchu stále palčivého sloganu o nás bez nás, republika se začala dělit.

 • České devatenácté století (1848-1918) a první odboj (přečteno 97×)

  Na okraj 100. výročí první světové války

 • České devatenácté století (1848–1918) a první odboj - historické kořeny (přečteno 49×)

  Zánik staročeské státnosti bělohorskou katastrofou (1620) a následným vestfálským mírem (1648) s tragickým intermezzem nezvládnutého obléhání Prahy Švédy v posledních měsících trvání soustavy více či méně lokálních konfliktů, známých jako třicetiletá válka (1618–1648), považovaná významnou částí historiků za „světovou“ válku evropského lidstva, měl pro českou historickou státnost (tzv. Země koruny české-svatováclavské) nedozírné následky. Jejich dosavadní více či méně západoevropské směřování, dané volným včleněním Koruny do svazku Svaté říše římské (jeho výrazným projevem byl rudolfinský majestát z r. 1609, jakási česká velká listina svobod) v 10. století, vzalo fakticky za své.

Názory a komentáře autora Jiří Malínský
 • Za Valtrem Komárkem

  Prof. Komárka jsem znal téměř třicet let. Výrazná osobnost renesančního vzdělance s lehce rabínskými rysy, tolik připomínajícími řadu socialistů historické minulosti, byla oživena jedinečným smyslem pro humor, silnou empatií, se kterou vnímal nesnadnosti života svých spolupracovníků, kterým se vždy snažil podle svých možností účinně pomoci.

Podobná témata
 • Zemřela historička profesorka PhDr. Věra Olivová, DrSc.

  V sobotu 7. března zemřela v Praze ve věku 88 let přední česká historička profesorka PhDr. Věra Olivová, DrSc., mj. dlouholetá předsedkyně Společnosti Edvarda Beneše. Věhlas této vědkyně se soustřeďuje do tří velkých témat: dějin první Československé republiky, renesanci odkazu druhého československého prezidenta Edvarda Beneše a v době jejího normalizačního „utlumení“ do dějin sportu a tělovýchovy.

 • Zemřel věčný kavalír

  Včera krátce po poledni se uzavřelo dlouhodobé utrpení, ve které se těžkým onemocněním změnila poslední měsíce a léta života Josefa Morávka. Navenek nenápadný, společenský a družný muž za sebou zanechává úctyhodný odkaz. A vzpomínku, která pro ty, kdo znali a měli rádi, s lety nezestárne.

 • Mezník česko-slovenské vzájemnosti

  Když vyděšená československá společnost během prvních jitřních hodin 30. září 1938 pochopila, že stát, který se připravoval i na možný válečný konflikt, i na oslavy rychle se blížícího 20. výročí svého vzniku, přestal existovat z dopuštění totalitních i demokratických velmocí v duchu stále palčivého sloganu o nás bez nás, republika se začala dělit.

 • České devatenácté století (1848-1918) a první odboj

  Na okraj 100. výročí první světové války

 • České devatenácté století (1848–1918) a první odboj - historické kořeny

  Zánik staročeské státnosti bělohorskou katastrofou (1620) a následným vestfálským mírem (1648) s tragickým intermezzem nezvládnutého obléhání Prahy Švédy v posledních měsících trvání soustavy více či méně lokálních konfliktů, známých jako třicetiletá válka (1618–1648), považovaná významnou částí historiků za „světovou“ válku evropského lidstva, měl pro českou historickou státnost (tzv. Země koruny české-svatováclavské) nedozírné následky. Jejich dosavadní více či méně západoevropské směřování, dané volným včleněním Koruny do svazku Svaté říše římské (jeho výrazným projevem byl rudolfinský majestát z r. 1609, jakási česká velká listina svobod) v 10. století, vzalo fakticky za své.

Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language