Církevní restituce mohou ohrozit státní rozpočet

12.06.2012 Vnímám potřebu vyřešení problému majetkových nároků církví a otázky dalšího financování církví formou dlouhodobé dohody mezi státem a církvemi. Dle mého názoru církve hrají důležitou roli v naší společnosti a byly po 25. únoru 1948 beze vší pochybnosti poškozeny. Avšak rozsah majetku, který se má vydávat, není přesně určen a nemá tak být údajně učiněno ani před přijetím zákona. Předkladatelé dále nechtějí nic měnit ani na vyplácených částkách určených těmto náboženským sdružením.

V současnosti jsou realizována a připravována opatření postihující především střední vrstvy, důchodce, zdravotně postižené, rodiny s dětmi, studenty, přičemž ze státního rozpočtu mají být do budoucna poskytovány značné částky církvím, které sice proklamují, že mají o osud těchto sociálních skupin starost, ale vůbec jim nevadí fakt, že se zmenší majetek státu, z jehož výnosů mohou být uvedené skupiny podporovány.

Dle tohoto zákona se očekává, že bude vydán majetek v hodnotě 75 miliard korun a finanční náhrada bude činit 59 miliard korun. Celkově se jedná o 134 miliard korun. Při započítání předpokládané inflace 2 %, při vyplácení 59 miliard náhrad po dobu třiceti let pak dopad na státní rozpočet bude 78,9 miliardy korun. To znamená, že celková částka kompenzací bude představovat více než 150 miliard. V této souvislosti a s ohledem na hospodářskou krizi si položme otázku: Máme na to v současné době finance?

Nedávno byla publikována předpověď vývoje evropské ekonomiky v roce 2012 z pera Evropské komise, kde se dočítáme o rizicích pro český státní rozpočet. Cituji: "Na rozpočtové odhady se vztahují dvě hlavní rizika. První z nich se vztahuje ke spolufinancování projektů z evropských fondů. Jelikož platby z fondů byly dočasně pozastaveny z důvodu nesrovnalostí, nelze vyloučit, že některé probíhající projekty budou muset být zcela financovány z národních zdrojů, které by mohly vést ke zvýšení schodku veřejných financí. Druhé riziko se týká finančních dopadů zákona o odškodnění církví, které se v současné době projednává v parlamentu. Jeho schválení by mohlo vést k jednorázovému zvýšení všeobecného schodku veřejných financí ve výši přibližně 1,5 % HDP."

Odhaduje se, že pokud rozpočet nezíská prostředky Evropské unie, může vzrůst jeho schodek až na 3 %. Pokud k tomu přidáme výše uvedený dopad restitucí, může dále vzrůst o dalších 1,5 %. K tomu je třeba přidat stagnaci ekonomik a nejistotu v eurozóně. V případě negativních událostí by mohl deficit dosáhnout z dnes předpokládaných skoro tří procent až dvojnásobek a možná i více. I tento krátký výčet ukazuje, že v současné době na významné finanční odškodnění církví prostě finance nemáme.

Cílem těchto majetkových opatření má být budoucí odluka církví od státu. Zkušenosti ze států střední a východní Evropy, které takové opatření provedly, však svědčí o opaku. Církve tam nadále požadují od státu příspěvky na opravu církevních budov jako kulturních památek. Předkladatelé neuvádějí žádný stát západní Evropy nebo amerického kontinentu, kde by se uskutečnila odluka podobnou cestou, jakou jde tento navrhovaný zákon.

Vládní koalicí je odmítán požadavek, aby o takovém zásadním majetkovém zásahu zatěžujícím stát na dvě generace rozhodli občané v referendu. Přijetí zákona může zvýšit sociální napětí ve společnosti, a může tak dlouhodobě poškodit i náboženská sdružení, která tento dar na úkor občanů získají.

Smlouvy mají být nevypověditelné a ani parlament, který vzejde z budoucích voleb, nebude mít právo na těchto závazcích něco měnit.

(přečteno 276×)

Štítky

Církevní restituce   Hospodářství a ekonomika   Zaměstnanost   Zahraniční politika   Spravedlnost   

Profil autora
male-dana_vahalova.jpg
Mgr. Dana Váhalová
Blogy autora Dana Váhalová
 • Paměť národa existuje (přečteno 35×)

  Z pohledu paměti národa se vznik samostatného Československa odehrál zcela nedávno, z pohledu lidského života v hluboké minulosti. Skuteční pamětníci monarchie vlastně už neexistují.

 • Podzimní zamyšlení: Moc, nemoc a bezmoc? (přečteno 65×)

  Když rozhoduje o pravdě moc, z moci se stane nemoc a přijde globální bezmoc, nastává čas zlomu, ale také výběru… Slabost se může stát silovým faktorem spolupráce a stability. Po „sametové revoluci“ jsme si obohatili slovník o slovo globalizace, spojovali jsme jeho význam se slovy sjednocení, spolupráce. Postupem času se podle aktuálních potřeb objevovalo stále více definic a význam se rozšiřoval.

 • Co je horší? (přečteno 69×)

  Z jedné strany zaznívá islamizace Evropy, z druhé radikalizace Evropy. Obojí umožňuje obyčejný strach, strach říci svůjí názor a strach ho obhajovat. Strach může být zakořeněný z historie a může být mistrně vyvoláván s cílem manipulovat a ovlivňovat v současnosti.

 • Zůstane „Evropská armáda“ stále jen nadčasovým projektem? (přečteno 18×)

  Není nejvyšší čas na skutečnou spolupráci? Úspěšně překonaná krizová období vždy vedou k jisté sebereflexi a poznání nutnosti spolupráce v existenčním zájmu.

 • Čí byznys je válka? (přečteno 215×)

  Evropa se buď poučí a začne chránit svůj evropský projekt anebo se může stát jednou z obětí konfliktů, pro začátek s přílivem až 57 milionů a do budoucna až 1,2 miliardou uprchlíků.

Názory a komentáře autora Dana Váhalová
 • Změnil se svět 70 let od vzniku OSN?

  Snaha vybudovat organizace zajišťující mezinárodní bezpečnost se projevovala po celou historii mezinárodních vztahů (např. Liga národů působící v meziválečném období). Společnost národů, která byla garantem kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů, také neobstála a nedokázala zabránit vzniku druhé světové války.

 • Extremismus na vzestupu?

  Poslední „Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2014“ se zaměřuje na popis vývoje, který patřil ve srovnání s rokem letošním k těm klidnějším.

 • Co prozradila už zpráva o migraci z roku 2014?

  Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2014 jasně vyvrací tvrzení a některé neoprávněné kritiky z letošního roku a to, že Češi jsou xenofobní a odmítají jakékoliv migranty či pomoc.

 • 630 tisíc uprchlíků v Evropě

  Tuto zprávu oznámil nejvyšší představitel evropské agentury Frontex Fabrice Leggeri, která má koordinovat ochranu vnějších hranic Evropské unie a o které se v poslední době hodně mluví. Vkládají se do ní velké naděje, ale také se hovoří o jejích selháních. Pravda bude jako vždy někde mezi tím.

 • Pomocná ruka ke stabilitě na Ukrajině

  Je EU schopna stabilizovat situaci v jiných zemích, když má problém ochránit svoji vnější hranici a najít společnou řeč mezi stávajícími členy? Ano, ale… musíme se skutečně respektovat navzájem, hledat kompromisy a především se nesmíme míjet v čase…

Podobná témata
 • Změnil se svět 70 let od vzniku OSN?

  Snaha vybudovat organizace zajišťující mezinárodní bezpečnost se projevovala po celou historii mezinárodních vztahů (např. Liga národů působící v meziválečném období). Společnost národů, která byla garantem kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů, také neobstála a nedokázala zabránit vzniku druhé světové války.

 • Extremismus na vzestupu?

  Poslední „Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2014“ se zaměřuje na popis vývoje, který patřil ve srovnání s rokem letošním k těm klidnějším.

 • Paměť národa existuje

  Z pohledu paměti národa se vznik samostatného Československa odehrál zcela nedávno, z pohledu lidského života v hluboké minulosti. Skuteční pamětníci monarchie vlastně už neexistují.

 • Co prozradila už zpráva o migraci z roku 2014?

  Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2014 jasně vyvrací tvrzení a některé neoprávněné kritiky z letošního roku a to, že Češi jsou xenofobní a odmítají jakékoliv migranty či pomoc.

 • Podzimní zamyšlení: Moc, nemoc a bezmoc?

  Když rozhoduje o pravdě moc, z moci se stane nemoc a přijde globální bezmoc, nastává čas zlomu, ale také výběru… Slabost se může stát silovým faktorem spolupráce a stability. Po „sametové revoluci“ jsme si obohatili slovník o slovo globalizace, spojovali jsme jeho význam se slovy sjednocení, spolupráce. Postupem času se podle aktuálních potřeb objevovalo stále více definic a význam se rozšiřoval.

Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language