Církevní restituce mohou ohrozit státní rozpočet

12.06.2012 Vnímám potřebu vyřešení problému majetkových nároků církví a otázky dalšího financování církví formou dlouhodobé dohody mezi státem a církvemi. Dle mého názoru církve hrají důležitou roli v naší společnosti a byly po 25. únoru 1948 beze vší pochybnosti poškozeny. Avšak rozsah majetku, který se má vydávat, není přesně určen a nemá tak být údajně učiněno ani před přijetím zákona. Předkladatelé dále nechtějí nic měnit ani na vyplácených částkách určených těmto náboženským sdružením.

V současnosti jsou realizována a připravována opatření postihující především střední vrstvy, důchodce, zdravotně postižené, rodiny s dětmi, studenty, přičemž ze státního rozpočtu mají být do budoucna poskytovány značné částky církvím, které sice proklamují, že mají o osud těchto sociálních skupin starost, ale vůbec jim nevadí fakt, že se zmenší majetek státu, z jehož výnosů mohou být uvedené skupiny podporovány.

Dle tohoto zákona se očekává, že bude vydán majetek v hodnotě 75 miliard korun a finanční náhrada bude činit 59 miliard korun. Celkově se jedná o 134 miliard korun. Při započítání předpokládané inflace 2 %, při vyplácení 59 miliard náhrad po dobu třiceti let pak dopad na státní rozpočet bude 78,9 miliardy korun. To znamená, že celková částka kompenzací bude představovat více než 150 miliard. V této souvislosti a s ohledem na hospodářskou krizi si položme otázku: Máme na to v současné době finance?

Nedávno byla publikována předpověď vývoje evropské ekonomiky v roce 2012 z pera Evropské komise, kde se dočítáme o rizicích pro český státní rozpočet. Cituji: "Na rozpočtové odhady se vztahují dvě hlavní rizika. První z nich se vztahuje ke spolufinancování projektů z evropských fondů. Jelikož platby z fondů byly dočasně pozastaveny z důvodu nesrovnalostí, nelze vyloučit, že některé probíhající projekty budou muset být zcela financovány z národních zdrojů, které by mohly vést ke zvýšení schodku veřejných financí. Druhé riziko se týká finančních dopadů zákona o odškodnění církví, které se v současné době projednává v parlamentu. Jeho schválení by mohlo vést k jednorázovému zvýšení všeobecného schodku veřejných financí ve výši přibližně 1,5 % HDP."

Odhaduje se, že pokud rozpočet nezíská prostředky Evropské unie, může vzrůst jeho schodek až na 3 %. Pokud k tomu přidáme výše uvedený dopad restitucí, může dále vzrůst o dalších 1,5 %. K tomu je třeba přidat stagnaci ekonomik a nejistotu v eurozóně. V případě negativních událostí by mohl deficit dosáhnout z dnes předpokládaných skoro tří procent až dvojnásobek a možná i více. I tento krátký výčet ukazuje, že v současné době na významné finanční odškodnění církví prostě finance nemáme.

Cílem těchto majetkových opatření má být budoucí odluka církví od státu. Zkušenosti ze států střední a východní Evropy, které takové opatření provedly, však svědčí o opaku. Církve tam nadále požadují od státu příspěvky na opravu církevních budov jako kulturních památek. Předkladatelé neuvádějí žádný stát západní Evropy nebo amerického kontinentu, kde by se uskutečnila odluka podobnou cestou, jakou jde tento navrhovaný zákon.

Vládní koalicí je odmítán požadavek, aby o takovém zásadním majetkovém zásahu zatěžujícím stát na dvě generace rozhodli občané v referendu. Přijetí zákona může zvýšit sociální napětí ve společnosti, a může tak dlouhodobě poškodit i náboženská sdružení, která tento dar na úkor občanů získají.

Smlouvy mají být nevypověditelné a ani parlament, který vzejde z budoucích voleb, nebude mít právo na těchto závazcích něco měnit.

(přečteno 273×)

Štítky

Církevní restituce   Hospodářství a ekonomika   Zaměstnanost   Zahraniční politika   Spravedlnost   

Profil autora
male-dana_vahalova.jpg
Mgr. Dana Váhalová
Blogy autora Dana Váhalová
 • D. Váhalová: Ti, kdo si myslí, že potrestali Putina, trestají jen sami sebe (přečteno 120×)

  Vyloučení Ruska z Rady Evropy by popřelo principy, na kterých a pro které byla Rada Evropy založena. Rada Evropy stojí na dialogu, na jednání. Chcete-li s někým jednat, nemůžete ho z jednání vyloučit, zastřelit, vymazat, říká s nadsázkou místopředsedkyně Parlamentního shromáždění Rady Evropy a poslankyně parlamentu ČR Dana Váhalová (ČSSD).

 • Paříž bude mít první starostku ve své historii (přečteno 42×)

  V pařížských komunálních volbách byla poprvé v historii zvolena starostka. Stala se jí socialistka Anne Hidalgo, která tak převezme od svého stranického kolegy Bertranda Delanoë otěže vlády nad jednou z největších metropolí světa. Delanoë byl svého času prvním starostou zvoleným za socialisty od dob Pařížské komuny a působil na svém postu 12 let.

 • Jsou pracující migranti problémem evropské společnosti, nebo naopak jejím přínosem? (přečteno 91×)

  Poslední dobou i v důsledku krize a nezaměstnanosti rostou útoky na migranty. Jako houby po dešti rostou v Evropě populistické strany, které chtějí rozčarování lidí využít pro své úzké politické cíle.

 • Svět bez jaderných zbraní zůstává stále iluzí (přečteno 31×)

  Ve dnech 17.-20. 3. 2014 se uskutečnilo zasedání Meziparlamentní unie (MPU) v Ženevě, kterého se zúčastnilo více než 715 parlamentářů ze 141 zemí, aby diskutovali o problémech současného světa.

 • Nebezpečí nárůstu neonacismu a xenofobie v Evropě (přečteno 138×)

  Ve dnech 11. a 12. března 2014 se uskutečnilo ve Stockholmu jednání Výboru pro politické záležitosti a demokracii Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Mimo aktuální situace na Ukrajině patřila k hlavním tématům diskuse o nebezpečí nárůstu neonacismu a xenofobie v Evropě. Vzestup těchto hnutí totiž není izolovaným jevem, ale vyskytuje se v různých formách v celé Evropě.

Názory a komentáře autora Dana Váhalová
 • D. Váhalová: Za článek v MF DNES požaduji omluvu

  Rada Evropy hraje v podpoře demokracie a lidských práv důležitou roli, je přesvědčena Dana Váhalová.

 • Politický dialog je jedním z principů Rady Evropy

  Ve čtvrtek 10. dubna na svém zasedání Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PS RE) rozhodovalo o rozsahu sankcí vůči ruské parlamentní delegaci jako reakci na připojení Krymu a Sevastopolu k Ruské federaci.

 • 90 let diplomatických styků s PERU

  Peru je zvláštní země, která možná v současné době pro Českou republiku nepředstavuje zemi zajímavou, leč je to země oplývající prakticky vším možným i nemožným jak z říše živočišné, tak z říše rostlinné, ale především je třeba zdůraznit zejména oblast nerostnou.

Podobná témata
 • D. Váhalová: Ti, kdo si myslí, že potrestali Putina, trestají jen sami sebe

  Vyloučení Ruska z Rady Evropy by popřelo principy, na kterých a pro které byla Rada Evropy založena. Rada Evropy stojí na dialogu, na jednání. Chcete-li s někým jednat, nemůžete ho z jednání vyloučit, zastřelit, vymazat, říká s nadsázkou místopředsedkyně Parlamentního shromáždění Rady Evropy a poslankyně parlamentu ČR Dana Váhalová (ČSSD).

 • D. Váhalová: Za článek v MF DNES požaduji omluvu

  Rada Evropy hraje v podpoře demokracie a lidských práv důležitou roli, je přesvědčena Dana Váhalová.

 • Politický dialog je jedním z principů Rady Evropy

  Ve čtvrtek 10. dubna na svém zasedání Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PS RE) rozhodovalo o rozsahu sankcí vůči ruské parlamentní delegaci jako reakci na připojení Krymu a Sevastopolu k Ruské federaci.

 • Paříž bude mít první starostku ve své historii

  V pařížských komunálních volbách byla poprvé v historii zvolena starostka. Stala se jí socialistka Anne Hidalgo, která tak převezme od svého stranického kolegy Bertranda Delanoë otěže vlády nad jednou z největších metropolí světa. Delanoë byl svého času prvním starostou zvoleným za socialisty od dob Pařížské komuny a působil na svém postu 12 let.

 • Jednání s církvemi byla úspěchem i zklamáním

  Úkolem expertní skupiny ČSSD a ANO pro jednání s církvemi, kterou jsem vedla, bylo najít společensky přijatelnou a právně čistou podobu řešení majetkového vyrovnání s církvemi. Podařilo se prosadit opatření k větší transparentnosti hospodaření církví. Debata o odpovídající výši náhrad na expertní úrovni nebyla dokončena. Církve odmítly požadavky na účelovou vázanost části finančních prostředků i předkupní právo státu na restituovaný majetek.

Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language