Vláda nemůže armádu zneužívat jako stávkokaz

14.06.2011 ČSSD zásadně odmítá to, aby vláda P. Nečase dále zvyšovala napětí ve společnosti a na stávku nespokojených zaměstnanců reagovala nasazením armády. Údajnou vládní reakcí na připravovanou čtvrteční stávku odborů má být totiž nasazení asi 150 armádních autobusů, jež mají nahradit některé vlakové spoje, které v rámci stávky nevyjedou na tratě.

Jan Hamáček

Jsem přesvědčen, že tento krok, který má v očích vlády zřejmě nahradit vlastní neschopnost sociálního dialogu, je naprostým zneužitím armády. Premiér Nečas by neměl ozbrojené síly státu zatahovat do politického sporu mezi vládou a odbory.

Jsem navíc přesvědčen, že pokud by se vláda skutečně vydala touto cestou, bude se s vysokou pravděpodobností pohybovat mimo rámec zákona o ozbrojených silách ČR. Ten totiž ve výčtu úkolů armády rozhodně nemluví o stávce.

Konkrétně § 14 tohoto zákona úkoly armády vyjmenovává takto:

(1) Armáda plní úkoly uvedené v § 9 a 10 (obrana a mezinárodní spolupráce) a dále ji lze použít:
a) ke střežení objektů důležitých pro obranu státu,

b) k plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování ochrany státních hranic nebo k plnění úkolů služby pořádkové policie anebo ochranné služby, pokud síly a prostředky Policie České republiky nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, 11) a to na dobu
nezbytně nutnou,

c) k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí,

d) k odstranění jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky,

e) k letecké přepravě ústavních činitelů,

f) k zabezpečení letecké zdravotnické dopravy,

g) k zabezpečení letecké činnosti pro vlastní potřeby,

h) k zajištění letecké služby pátrání a záchrany,

i) k zabezpečování přepravy na základě rozhodnutí vlády


Odstavec i) je dále upraven § 24, který specifikuje Zabezpečování přepravy na základě rozhodnutí vlády následovně:

§ 24 Zabezpečování přepravy na základě rozhodnutí vlády

Na základě rozhodnutí vlády se armáda použije:

a) k zabezpečení letecké přepravy humanitární a zdravotnické pomoci,

b) k zabezpečení letecké dopravy sportovců a umělců reprezentujících Českou republiku v zahraničí a občanů ze zahraničí, kteří se ne z vlastní viny nemohou dopravit zpět do České republiky.

Upozorňuji premiéra Nečase, že armáda není majetkem vlády. Stejně tak platí, že stávka odborů není živelnou ani jinou pohromou, nýbrž ústavou garantovaným právem. A jestliže příslušníci ozbrojených sil nemají ze zákona právo na stávku, nelze je zneužívat jako stávkokaze.

Vláda zároveň dává jasně najevo, jakým směrem nás chce vést. Jediným nedávným případem, kdy byla armáda využita v případě stávky v dopravě, jsou Filipíny.

 

Jan Hamáček, stínový ministr obrany za ČSSD

Štítky

Policie a hasiči   Armáda   Zdravotnictví   

Profil autora
Jan Hamáček - nové
Jan Hamáček
Blogy autora Jan Hamáček
 • Odkaz Nelsona Mandely: Celoživotní příběh boje proti nesnášenlivosti a rasismu (přečteno 79×)

  Včera navždy odešel jeden z velikánů světové politiky a neúnavných bojovníků za rovnoprávnost - Nelson Mandela. První demokraticky zvolený prezident Jihoafrické republiky zemřel ve svých 95 letech. Jeho poselství tolerance a odmítání rasismu by mělo zůstat zdrojem inspirace pro všechny z nás.

 • Den válečných veteránů – nesmíme zapomenout! (přečteno 65×)

  Dnes 11. listopadu si na mnoha místech ve světě připomínají Den válečných veteránů. Od roku 2001 si tento den připomínáme jako významný i v České republice. Máme tak možnost uctít oběti a osobní hrdinství českých účastníků válečných konfliktů.

 • Jen vláda se silným mandátem může oživit ekonomiku a přinést nová pracovní místa (přečteno 104×)

  Vláda bez silného politického mandátu a jen s omezenou schopností prosazovat své priority bude jen složitě hledat cestu k oživení ekonomického růstu a spíše jen přispěje k dalšímu prohloubení frustrace občanů z politiky. Ale nemusí tomu tak být.

 • Co s obranou po volbách? (přečteno 152×)

  Ozbrojené síly ČR jsou zrcadlem stavu celé naší společnosti. Neustále se v nich něco transformuje, neustále někdo přichází s převratnými myšlenkami fungování toho či onoho a výsledek – nesmyslné plýtvání penězi daňových poplatníků. Škody, které se takovými experimenty napáchají, jsou obrovské. V čím zájmu se toto děje, je nasnadě. A voják?

 • Role lidských práv v české zahraniční politice (přečteno 76×)

  Do jaké míry by měla česká zahraniční politika trvat na prosazování lidských práv, a do jaké míry by měla nalézt kompromisy s prosazováním dalších rozmanitých zájmů České republiky?

Názory a komentáře autora Jan Hamáček
 • O Brdech ať rozhodnou volby

  Jen stěží mohl komentátor Martin Zvěřina napsat větší nesmysl, než že umetám cestu brdským zlatokopům. Ti se podle autora komentáře Brdští zlatokopové, LN 22. 10.) mají i mým prostřednictvím snáze dostat k majetku, který je ukrytý v zachovalé a téměř nedotčené krajině Vojenského újezdu Brdy. Do protikladu naopak staví snahu ministra Vondry, jehož koncepce prý vedla k tomu, že se Brdy nestaly kořistí stavební lobby. To je skutečně absurdní tvrzení.

 • Vybrat nového ředitele Národního úřadu pro vyzbrojování musí až nová vláda

  Dnešní oznámení odchodu brigádního generála Pavla Bulanta z čela Národního úřadu pro vyzbrojování znovu připomnělo složitou situaci v oblasti akvizic na resortu obrany. ČSSD trvalé upozorňuje na potřebu zprůhlednění a zefektivnění procesů zadávání a realizace armádních zakázek.

 • Rusnokova vláda nesmí hazardovat s obranou jako tomu bylo za vlády pravice!

  Vláda premiéra Jiřího Rusnoka byla prezidentem republiky označena za vládu přechodnou, která má zemi dovést k předčasným volbám. Proto ať už příští týden důvěru ve Sněmovně získá či nezíská, nesmí po dobu výkonu své funkce hazardovat s otázkami národní obrany, tak jak tomu bylo v případě minulých pravicových vlád. Dědictví zanechané Nečasovou vládou v oblasti obranné politiky zůstává varovným mementem.

 • Letecká záchranná služba by mohla být provozována společně s Armádou ČR a Policií ČR

  ČSSD upozorňuje, že letecká záchranná služba může být v budoucnu zajišťována přímo státem, na jedné společné platformě a mnohem levněji Armádou České republiky a Policií České republiky. Vyzývá proto ministra obrany Vlastmila Picka, aby právě tuto možnost zohlednil v nově připravované koncepci vojenského vrtulníkového letectva.

 • Hrdinství, které nesmí být zapomenuto

  V těchto dnech si připomínáme sedmdesáté výročí bitvy u Sokolova, kde významnou měrou do bojů na východní frontě poprvé zasáhli českoslovenští vojáci.

Podobná témata
Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language