Vláda nemůže armádu zneužívat jako stávkokaz

14.06.2011 ČSSD zásadně odmítá to, aby vláda P. Nečase dále zvyšovala napětí ve společnosti a na stávku nespokojených zaměstnanců reagovala nasazením armády. Údajnou vládní reakcí na připravovanou čtvrteční stávku odborů má být totiž nasazení asi 150 armádních autobusů, jež mají nahradit některé vlakové spoje, které v rámci stávky nevyjedou na tratě.

Jan Hamáček

Jsem přesvědčen, že tento krok, který má v očích vlády zřejmě nahradit vlastní neschopnost sociálního dialogu, je naprostým zneužitím armády. Premiér Nečas by neměl ozbrojené síly státu zatahovat do politického sporu mezi vládou a odbory.

Jsem navíc přesvědčen, že pokud by se vláda skutečně vydala touto cestou, bude se s vysokou pravděpodobností pohybovat mimo rámec zákona o ozbrojených silách ČR. Ten totiž ve výčtu úkolů armády rozhodně nemluví o stávce.

Konkrétně § 14 tohoto zákona úkoly armády vyjmenovává takto:

(1) Armáda plní úkoly uvedené v § 9 a 10 (obrana a mezinárodní spolupráce) a dále ji lze použít:
a) ke střežení objektů důležitých pro obranu státu,

b) k plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování ochrany státních hranic nebo k plnění úkolů služby pořádkové policie anebo ochranné služby, pokud síly a prostředky Policie České republiky nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, 11) a to na dobu
nezbytně nutnou,

c) k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí,

d) k odstranění jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky,

e) k letecké přepravě ústavních činitelů,

f) k zabezpečení letecké zdravotnické dopravy,

g) k zabezpečení letecké činnosti pro vlastní potřeby,

h) k zajištění letecké služby pátrání a záchrany,

i) k zabezpečování přepravy na základě rozhodnutí vlády


Odstavec i) je dále upraven § 24, který specifikuje Zabezpečování přepravy na základě rozhodnutí vlády následovně:

§ 24 Zabezpečování přepravy na základě rozhodnutí vlády

Na základě rozhodnutí vlády se armáda použije:

a) k zabezpečení letecké přepravy humanitární a zdravotnické pomoci,

b) k zabezpečení letecké dopravy sportovců a umělců reprezentujících Českou republiku v zahraničí a občanů ze zahraničí, kteří se ne z vlastní viny nemohou dopravit zpět do České republiky.

Upozorňuji premiéra Nečase, že armáda není majetkem vlády. Stejně tak platí, že stávka odborů není živelnou ani jinou pohromou, nýbrž ústavou garantovaným právem. A jestliže příslušníci ozbrojených sil nemají ze zákona právo na stávku, nelze je zneužívat jako stávkokaze.

Vláda zároveň dává jasně najevo, jakým směrem nás chce vést. Jediným nedávným případem, kdy byla armáda využita v případě stávky v dopravě, jsou Filipíny.

 

Jan Hamáček, stínový ministr obrany za ČSSD

Štítky

Policie a hasiči   Armáda   Zdravotnictví   

Profil autora
Jan Hamáček - nové
Jan Hamáček
Blogy autora Jan Hamáček
 • Pravda je i v politice nejpraktičtější (přečteno 33×)

  Zítra si připomínáme 165. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka. Letos je to zároveň 600 let, kdy byl upálen Jan Hus. Rád bych proto připomněl odkaz, který nám pro dnešek zanechali.

 • Připomínáme si 95 let prvorepublikové ústavy (přečteno 26×)

  Výročí první prvorepublikové ústavy není jen formální událostí. Právě v poslední době je toto téma velmi aktuální v souvislosti s diskusemi o možných úpravách současného znění. Je dobré si připomenout, že i přes mnohé společenské výkyvy i rozdělení společného státu se naše základní právní norma za 95 let v zásadě nezměnila. Zásadní teze zůstaly platné dodnes, což svědčí o kvalitě, kterou jí dali do vínku její tehdejší tvůrci.

 • Proč říkáme NE dodávkám zbraní pro Ukrajinu (přečteno 73×)

  Nedávná porada ústavních činitelů České republiky k zahraniční politice dospěla v souvislosti s ukrajinskou krizí k jednoznačnému závěru: nebudeme podporovat dodávky zbraní na Ukrajinu.

 • Zastavit pokles výdajů na obranu je od vlády zodpovědné (přečteno 45×)

  U příležitosti zahájení Dne pozemních vojsk - Bahna 2014 se premiér Sobotka veřejně přihlásil k nutnosti zastavit strmý propad ve financování našich ozbrojených sil. Podle premiéra by rozpočet resortu obrany měl na příští rok počítat nejméně s 43,5 miliardami Kč. Náčelník Generálního štábu AČR generál Petr Pavel v reakci na premiérova slova poznamenal, že "obranu této země po letech začínáme brát znovu vážně, že nechceme být přívěškem našim aliančním partnerům, ale že chceme být rovnocenným přispěvatelem".

 • Odkaz Nelsona Mandely: Celoživotní příběh boje proti nesnášenlivosti a rasismu (přečteno 88×)

  Včera navždy odešel jeden z velikánů světové politiky a neúnavných bojovníků za rovnoprávnost - Nelson Mandela. První demokraticky zvolený prezident Jihoafrické republiky zemřel ve svých 95 letech. Jeho poselství tolerance a odmítání rasismu by mělo zůstat zdrojem inspirace pro všechny z nás.

Názory a komentáře autora Jan Hamáček
 • Kvóty vedou Evropskou unii do slepé uličky

  Větší část států Evropské unie nakonec prosadila, že se kvóty na rozdělení uprchlíků budou uplatňovat. Jde zatím o bezprecedentní zásah do suverenity členských zemí.

 • O Brdech ať rozhodnou volby

  Jen stěží mohl komentátor Martin Zvěřina napsat větší nesmysl, než že umetám cestu brdským zlatokopům. Ti se podle autora komentáře Brdští zlatokopové, LN 22. 10.) mají i mým prostřednictvím snáze dostat k majetku, který je ukrytý v zachovalé a téměř nedotčené krajině Vojenského újezdu Brdy. Do protikladu naopak staví snahu ministra Vondry, jehož koncepce prý vedla k tomu, že se Brdy nestaly kořistí stavební lobby. To je skutečně absurdní tvrzení.

 • Vybrat nového ředitele Národního úřadu pro vyzbrojování musí až nová vláda

  Dnešní oznámení odchodu brigádního generála Pavla Bulanta z čela Národního úřadu pro vyzbrojování znovu připomnělo složitou situaci v oblasti akvizic na resortu obrany. ČSSD trvalé upozorňuje na potřebu zprůhlednění a zefektivnění procesů zadávání a realizace armádních zakázek.

 • Rusnokova vláda nesmí hazardovat s obranou jako tomu bylo za vlády pravice!

  Vláda premiéra Jiřího Rusnoka byla prezidentem republiky označena za vládu přechodnou, která má zemi dovést k předčasným volbám. Proto ať už příští týden důvěru ve Sněmovně získá či nezíská, nesmí po dobu výkonu své funkce hazardovat s otázkami národní obrany, tak jak tomu bylo v případě minulých pravicových vlád. Dědictví zanechané Nečasovou vládou v oblasti obranné politiky zůstává varovným mementem.

 • Letecká záchranná služba by mohla být provozována společně s Armádou ČR a Policií ČR

  ČSSD upozorňuje, že letecká záchranná služba může být v budoucnu zajišťována přímo státem, na jedné společné platformě a mnohem levněji Armádou České republiky a Policií České republiky. Vyzývá proto ministra obrany Vlastmila Picka, aby právě tuto možnost zohlednil v nově připravované koncepci vojenského vrtulníkového letectva.

Podobná témata
 • J. Hamáček navštívil Ústecký kraj

  Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček navštívil Ústecký kraj. Setkal se zde nejdříve s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a radními. Později navštívil gymnázium a střední školu v Podbořanech, ve kterých rovněž besedoval se starosty okolních měst a obcí. Na závěr cesty se zastavil u velení 4. brigády rychlého nasazení a 41. mechanizovaného praporu AČR v Žatci a setkal se s vedením městyse Ročov.

 • Jan Hamáček navštívil Ústecký kraj

  Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček navštívil Ústecký kraj. Setkal se zde nejdříve s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a radními. Později navštívil gymnázium a střední školu v Podbořanech, ve kterých rovněž besedoval se starosty okolních měst a obcí. Na závěr cesty se zastavil u velení 4. brigády rychlého nasazení a 41. mechanizovaného praporu AČR v Žatci a setkal se s vedením městyse Ročov.

 • J. Hamáček hostem pořadu OVM

  Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a místopředseda ČSSD Jan Hamáček byl hostem pořadu Otázky Václava Moravce. Podívejte se na záznam od času 47.45 min.

 • J. Hamáček navštívil Liberecký kraj

  Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček navštívil Liberecký kraj. Kromě setkání s radními a s hejtmanem Martinem Půtou Jan Hamáček debatoval i se studenty Gymnázia F. X. Šaldy, navštívil Jedličkův ústav Liberec nebo společnost VÚTS.

 • J. Hamáček: Naše koalice funguje a má konkrétní výsledky

  Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček v rozhovoru pro časopis Týden hodnotil mimo jiné fungování vládní koalice.

Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language