Stanovisko stínového ministra dopravy k žádosti o souhlas s prodejem majetku SŽDC

18.05.2011 Ministerstvo dopravy ČR má na dnešním jednání vlády předložit žádost SŽDC o souhlas s prodejem majetku, který je definován jako nepotřebný, a to v uceleném souboru č. 18 ve smyslu příslušných zákonných ustanovení. Uvedený majetek prošel řádnou procedurou prokazování nepotřebnosti a Správní rada SŽDC vyslovila souhlas s jeho prodejem na svých zasedáních v dubnu a květnu 2009.

Roman Onderka

Z uvedeného vyplývá, že Vláda ČR dostává tento materiál k projednání po dvou letech, což ukazuje na nefunkční systém prodeje majetku, neboť po uvedeném období určitě dochází ke změnám stavu uvedených nemovitostí. Proto je také v materiálu zmínka o případném odstoupení od smlouvy u schválených nabyvatelů, pokud se tito nepřihlásí do šedesáti dnů.

Je rovněž zarážející, že některé žádosti o prodej tohoto zbytného majetku jsou evidovány na SŽDC po dobu až deseti let.

SŽDC hospodaří s majetkem státu, který tvoří železniční dopravní cestu, a také s majetkem, který je definován jako nepotřebný pro činnost této organizace. Je bezesporu jedním z úkolů této organizace nakládat i s tímto majetkem efektivně a hospodárně tak, aby zbytečně nechátral, a tím neztrácel na své hodnotě. Z tohoto důvodu je třeba urychlit jeho další prodej, pokud se jedná o majetek nepotřebný i z hlediska výhledového a jeho nepotřebnost byla řádně prokázána, o čemž jako stínový ministr nepochybuji.

Další neméně závažnou otázkou je uvedení do souladu majetkových vztahů mezi SŽDC a Českými drahami, což je podmínka nutná pro další koncepční a systémové řešení.

Jako stínový ministr dopravy za ČSSD navrhuji novému vedení resortu a SŽDC připravit koncepci majetkového podnikání se zbytným majetkem ve správě SŽDC tak, aby v maximální míře zefektivnil další postup při řešení prodeje majetku mnohdy zchátralého a generujícího další finanční prostředky na jeho údržbu a likvidaci. Dále navrhuji maximálně zefektivnit a urychlit jeho prodej případným zájemcům a zároveň zvýšit ekonomický přínos k hospodaření uvedené organizace. Jsem připraven uvedené kroky konstruktivně podpořit, neboť jsou v zájmu české železnice jako celku.

 

Roman Onderka, stínový ministr dopravy za ČSSD

Štítky

Doprava   

Profil autora
male-roman_onderka.jpg
Bc. Roman Onderka MBA
Blogy autora Roman Onderka
 • Začít sami u sebe, aneb konec pirátů u nás (přečteno 2880×)

  Události posledních dnů na českých silnicích a dálnicích nás vyvedly z omylu, že silničních pirátů, jak nebezpečné a rychle jedoucí řidiče s oblibou označujeme, ubývá. Neubývá. Dnes a denně můžeme na internetu sledovat nová a nová videa, kdy pirát tu předjíždí zprava, tu blokuje pomalé auto, jindy jej zase rovnou vytlačí z dálnice. Je nutné si uvědomit, že v takových případech není na vině pouze benevolence (nedostatek) policistů či v porovnání s okolními zeměmi nízké pokuty za přestupky. Svým způsobem si za stávající stav můžeme všichni.

 • Kam s těmi kamiony? (přečteno 77×)

  Současná sněhová kalamita, která v posledních dnech zasáhla Českou republiku, otevřela opět jedno z bolavých míst české dopravy. Dlouhé kolony nepojízdných kamionů blokovaly české dálnice a doprava v zemi tak byla téměř paralyzována. Přitom existuje řešení, které by podobný problém vyřešilo. Jak se k tomu postaví ministerstvo dopravy?

 • Brněnský medvěd (přečteno 149×)

  dyž se řekne Brno, vybaví si většina obyvatel naší republiky mezi jiným také draka. Ten, jak ví každé malé dítě, visí již pár set let v průjezdu Staré radnice kousek od kola, které roku 1636 přivalil na radnici kolář Jiří Birk. Ovšem u nás v Brně máme i jiná, neméně zajímavá zvířata. Například lední medvědy. A to pochopitelně nikoliv vycpané, ale živé.

 • Brno 2025 (přečteno 167×)

  Předpovídání budoucnosti byla vždycky poněkud riskantní činnost, která může mít i dost komickou podobu. Stanislaw Lem napsal před pár desítkami let o hrdinech, kteří sice cestují mezi hvězdami, ale zároveň provádějí relativně jednoduché výpočty pomocí logaritmických pravítek (schválně, kdo z dnešních náctiletých si pod tím pojmem dovede něco představit?). Takže je to ošemetné, ale přesto se o něco takového pokusím. Dám si však trochu jednodušší úkol. Pokusím se zodpovědět otázku, jak bude Brno vypadat ve velmi blízké budoucnosti – řekněme na podzim 2025.

 • Poděkování básníkům (přečteno 73×)

  Když jsem poprvé uviděl na Skácelově ulici v Brně na zemi text „A pochopit za deštivého dne, že přímka je bod tak prodloužený, až vlastní srdce zasáhne…“, uvědomil jsem si, v jak zvláštní době žijeme. Knihy čteme v mobilech, filmy sledujeme v počítači a básně čteme na chodnících. Ale je to v pořádku, protože není důležité kde čteme, ale že vůbec čteme. A že přemýšlíme o slovech, které kdosi kdesi z nějakého důvodu napsal, jako Jan Skácel tato slova.

Názory a komentáře autora Roman Onderka
 • Ministerstvo dopravy by mělo udělat revizi projektů a studii potřebnosti silnic a dálnic

  Ministerstvo dopravy by mělo udělat revizi projektů a studii potřebnosti silnic a dálnic, pak teprve uvažovat o výstavbě na dluh.

 • Naše malá služba hrdinům

  Často chodím okolo pamětních desek čtyř brněnských oběti vpádu sovětských vojsk do Brna. Malé desky, které ale připomínají velké příběhy s tragickým koncem. Události, které vedly ke smrti těchto mladých lidí v letech 1968 a 1969 jsou sice každým rokem vzdálenější, ale jejich odkaz a památka jsou stále živé a my bychom si je měli připomínat.

 • Roman Onderka: Vážení poslanci ODS

  Brněnský primátor Roman Onderka reagoval formou otevřeného dopisu zástupcům ODS na nedůstojné chování poslanců Občanské demokratické strany v Poslanecké sněmovně.

Podobná témata
Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language